Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (mající radost) lieto/-a, contento/-a(s potěšením) udělat co fare qc con piacere, volentieriRád cestuje.Gli piace viaggiare.Rád vás poznávám.È un piacere conoscerla/fare la sua conoscenza., hovor. Piacere!, řidč. Sono lieto di conoscerla.Jsem rád, že tě vidím.Sono lieto di vederti.Rád!Con piacere!, Volentieri!Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.rád dělat co s obliboufare qc con piacerebýt rád kvůli čemuessere lieto di qcRád bych...Vorrei..., Mi piacerebbe...
  2. mít rád (v oblibě ap.) koho/co voler bene a q/qcmít rád (milovat též) amare q/qcmít rád (zamlouvat se, chutnat ap.) piacereNemám ho rád.Non gli voglio bene.Má rád kávu.Gli piace il caffè.Mám to tak radši.Mi piace di più così.Mají se rádi. muž a ženaSi amano.Má ho velmi ráda.Gli vuole molto bene.
  3. raději (doporučení) (è) meglioraději (preference pomocí) preferireiraději (doporučení pomocí) dovereMěli bychom raději jít.Sarebbe meglio andarsene.Raději bych... preferencePreferirei...Mám raději hokej než fotbal.Preferisco l'hockey al calcio.mít co raději než copreferire qc a qc

Vyskytuje se v

rád: mít rádv oblibě ap. koho/co voler bene a q/qc, milovat též amare q/qc, zamlouvat se, chutnat ap. piacere

mít: mít rád kohovoler bene a q

mlsat: rád mlsatessere goloso/-a di dolci

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

jaksi: Jaksi ji neměl rád.Non la voleva bene per un motivo o per l'altro.

jezdit: Rád jezdím na lyžích.Mi piace sciare.

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

opravdu: Má ji opravdu rád.Le vuole veramente bene.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

poznávat: Rád vás poznávám.Piacere (di conoscerla).

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníÈ stato un piacere.

ujmout se: Já se toho rád ujmu.Io me ne occuperò/incarico volentieri.

vidět: Rád tě vidím.Che bello vederti!, Mi fa piacere incontrarti!

zatímco: Mám rád sport, zatímco ona ráda čte.Mi piace lo sport mentre lei preferisce la lettura.

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

zvlášť: Má ráda květiny, zvlášť růže.Le piacciono i fiori, specialmente le rose.

affezionato: mít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komuessere molto affezionato a q

animo: rád/neraddi buon/mal animo

avere: mít rád koho/coavere caro q/qc

bene: mít rád kohovoler bene a q

benvolere: oblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád kohoprendere a benvolere q

contento: být rád, že ...essere contento che/di fare qc ...

cuore: dobrosrdečný člověk, rád udělat ap.di buon cuore

felice: být rád že...essere felice di...

goloso: mít moc rád co o jídleessere goloso di qc

grado: rád, s radostídi buon grado

gusto: moc rád, s potěšenímdi gusto, con gusto

piacere: (Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!Con piacere!

preferenza: (nej)radějidi/a preferenza

uggia: nemít rád koho/coavere in uggia q/qc

volere: mít rád kohovoler(e) bene a q

amare: Byl bych moc rád, kdyby ...Amerei che ... s konjunktivem

amatore: Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.È un grande amatore di calcio.

benvisto: Je všemi oblíbený., Všichni ho mají rádi.È benvisto da tutti.

che: Raději se dívám na televizi, než čtu.Preferisco guardare la TV piuttosto che leggere.

ci: Máme se rádi.Ci vogliamo bene.

compenso: Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.

così: Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.Ero stanco, così ho preferito restare a casa.

gradire: Byl bych rád/Ocenil bych...Gradirei (di)...

lieto: Rád vás poznávám.Sono lieto di conoscerla.

misterioso: Ráda se dělá tajemnou.Le piace fare la misteriosa.

mollica: Máš radši kůrku nebo střídku?Preferisci la crosta o la mollica?

ne: Raději o tom nemluvme.Preferisco non parlarne.

piacere: Rád(a) bych cestoval(a).Mi piacerebbe viaggiare.

quale: Jaké knížky máš rád?Quali libri preferisci?

regalo: Když přijdeš, budu moc rád.Se vieni mi fai un regalo.

ve: Rád bych o tom s vámi mluvil.Desidero parlarvene.

volentieri: Velmi rád vám pomohu.L'aiuterò volentieri.

dovere: Rádo se stalo!Dovere!

ippica: Radši se na to vykašli. a dělej něco, co umíšDatti all'ippica.

lucertola: rád se slunitpřen. essere una lucertola/come le lucertole

mai: Raději pozdě než vůbec.Meglio tardi che mai.

nejraději: mít nejradějimilovat piacere più di tutto, co preferire qc in assoluto