Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (mající radost) lieto/-a, contento/-a(s potěšením) udělat co fare qc con piacere, volentieriRád cestuje.Gli piace viaggiare.Rád vás poznávám.È un piacere conoscerla/fare la sua conoscenza., hovor. Piacere!, řidč. Sono lieto di conoscerla.Jsem rád, že tě vidím.Sono lieto di vederti.Rád!Con piacere!, Volentieri!Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.rád dělat co s obliboufare qc con piacerebýt rád kvůli čemuessere lieto di qcRád bych...Vorrei..., Mi piacerebbe...
  2. mít rád (v oblibě ap.) koho/co voler bene a q/qcmít rád (milovat též) amare q/qcmít rád (zamlouvat se, chutnat ap.) piacereNemám ho rád.Non gli voglio bene.Má rád kávu.Gli piace il caffè.Mám to tak raději.Mi piace di più così.Mají se rádi. muž a ženaSi amano.Má ho velmi ráda.Gli vuole molto bene.
  3. raději (doporučení) (è) meglioraději (preference pomocí) preferireiraději (doporučení pomocí) dovereMěli bychom raději jít.Sarebbe meglio andarsene.Raději bych... preferencePreferirei...Mám raději hokej než fotbal.Preferisco l'hockey al calcio.mít co raději než copreferire qc a qc

Vyskytuje se v

nejraději: mít nejradějimilovat piacere più di tutto, co preferire qc in assoluto

mít: mít rád kohovoler bene a q

mlsat: rád mlsatessere goloso/-a di dolci

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

jaksi: Jaksi ji neměl rád.Non la voleva bene per un motivo o per l'altro.

jezdit: Rád jezdím na lyžích.Mi piace sciare.

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

mít: Mám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

nejraději: Co máš nejraději?Che cosa ti piace più di tutto?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?Quale è la tua birra preferita?

nejraději: Pošlete to nejraději e-mailem.Inviatelo preferibilmente tramite e-mail.

opravdu: Má ji opravdu rád.Le vuole veramente bene.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

poznávat: Rád vás poznávám.Piacere (di conoscerla).

poznávat: Rád poznávám nové lidi.Mi piace incontrare nuova gente.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníÈ stato un piacere.

ujmout se: Já se toho rád ujmu.Io me ne occuperò/incarico volentieri.

vidět: Rád tě vidím.Che bello vederti!, Mi fa piacere incontrarti!

zatímco: Mám rád sport, zatímco ona ráda čte.Mi piace lo sport mentre lei preferisce la lettura.

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

zvlášť: ráda květiny, zvlášť růže.Le piacciono i fiori, specialmente le rose.

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

animo: di buon/mal animorád/nerad

avere: avere caro q/qcmít rád koho/co

bene: voler bene a qmít rád koho

benvolere: prendere a benvolere qoblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád koho

contento: essere contento che/di fare qc ...být rád, že ...

cuore: di buon cuoredobrosrdečný člověk, rád udělat ap.

felice: essere felice di...být rád že...

goloso: essere goloso di qcmít moc rád co o jídle

grado: di buon gradorád, s radostí

gusto: di gusto, con gustomoc rád, s potěšením

piacere: Con piacere!(Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!

preferenza: di/a preferenza(nej)raději

uggia: avere in uggia q/qcnemít rád koho/co

volere: voler(e) bene a qmít rád koho

amare: Amerei che ... s konjunktivemByl bych moc rád, kdyby ...

amare: Amerei vederti.(Moc) rád bych tě viděl.

bene: Vorrei ben vedere!To bych moc rád viděl!

bene: Gli voglio bene.Mám ho ráda.

benvisto: È benvisto da tutti.Je všemi oblíbený., Všichni ho mají rádi.

che: Preferisco guardare la TV piuttosto che leggere.Raději se dívám na televizi, než čtu.

ci: Ci vogliamo bene.Máme se rádi.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

così: Ero stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.

felice: Sono felice di vederti.Rád tě vidím.

gradire: Gradirei (di)...Byl bych rád/Ocenil bych...

lieto: Sono lieto di conoscerla.Rád vás poznávám.

lieto: Sarei lieto di aiutartiRád bych ti pomohl.

misterioso: Le piace fare la misteriosa.Ráda se dělá tajemnou.

mollica: Preferisci la crosta o la mollica?Máš radši kůrku nebo střídku?

ne: Preferisco non parlarne.Raději o tom nemluvme.

piacere: Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).

quale: Quali libri preferisci?Jaké knížky máš rád?

regalo: Se vieni mi fai un regalo.Když přijdeš, budu moc rád.

ve: Desidero parlarvene.Rád bych o tom s vámi mluvil.

volentieri: L'aiuterò volentieri.Velmi rád vám pomohu.

volere: Ti voglio bene.Mám tě rád.

dovere: Dovere!Rádo se stalo!

ippica: Datti all'ippica.Radši se na to vykašli. a dělej něco, co umíš

lucertola: přen. essere una lucertola/come le lucertolerád se slunit

mai: Meglio tardi che mai.Raději pozdě než vůbec.