Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) via f(silnice ap.) strada f(pěšina ap.) sentiero m, viottolo m
  2. (směr pohybu) kam strada f per qc(dráha ap.) via fMohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.na zpáteční cestěal ritorno, sulla strada del ritornomed. dýchací cestyvie f pl respiratoriena půl cesty kama metà strada dovecestou, po cestě nakoupit ap.strada facendozeptat se na cestuchiedere/domandare la strada
  3. (absolvovaná) viaggio m, gita f(hl. chůzí) cammino m(okružní jízda ap.) giro mŠťastnou cestu!Buon viaggio!cesta tam a zpětviaggio m di andata e ritornoslužební cestaviaggio m d'affaridát se na cestumettersi in viaggiozkrátit si cestuprendere una scorciatoia
  4. (způsob ap.) via f(postup) processo m, procedimento mtouto cestouper questa via

Vyskytuje se v

klestit: razit čemu aprire* la strada a qcklestit cestu

razit: uvolňovat průchod kudy/kam farsi strada attraverso/per doverazit (si) cestu

cíl: destinazione cíl cesty

dýchací: le vie respiratoriedýchací cesty

kolem: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

krátký: per la via più brevenejkratší cestou

křížový: la Via Cruciskřížová cesta

najít: trovare la stradanajít cestu

obchodní: viaggio d'affariobchodní cesta

objevný: viaggi esplorativihist. objevné plavby/cesty

odříznout: tagliare la strada a qodříznout cestu komu

okružní: percorso circolare, prohlídková giro (turistico)okružní cesta/jízda

plést se: intralciare la strada a q, stare tra i piedi di qplést se komu do cesty

po: sulla strada, strada facendo, andando dovepo cestě kam udělat ap.

podniknout: fare un viaggiopodniknout cestu

polní: strada di campo, strada non asfaltatapolní cesta

prorazit: farsi/aprirsi stradaprorazit si cestu

připlést se: capitare fra i piedi a qpřiplést se do cesty komu

přístupový: via/strada d'accessopřístupová cesta/silnice

půlka: a metà stradav půlce (cesty)

sejít: traviare, sviaresejít z cesty i přen.

služební: viaggio d'affarislužební cesta

svatební: viaggio di nozze, líbánky též luna di mielesvatební cesta

šťastný: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

vpůli: a metà stradavpůli cesty

vydat se: mettersi in viaggio, avviarsivydat se na cestu

vzdušný: in aereovzdušnou cestou

zeptat se: domandare la stradazeptat se na cestu

zpáteční: al ritornona zpáteční cestě

být: È sempre in viaggio.Je pořád na cestách.

hezký: È ancora un bel pezzo di strada.Je to ještě hezký kus cesty.

klesat: La strada scende verso il paese.Cesta klesá směrem k vesnici.

krátit: Accorcio la strada attraverso il bosco.Krátím si cestu přes les.

křížit se: Si incrociano lì due strade.Kříží se tam dvě cesty.

kudy: La strada che ha preso ...Cesta, kudy šel ...

odpočívat: Si riposava dal lungo viaggio.Odpočíval po dlouhé cestě.

prosekat: aprirsi la strada a colpi d'asciaprosekat si cestu džunglí ap.

prospat: Ha trascorso il viaggio dormendo.Cestu prospal.

průjezdný: strada carrabileprůjezdná cesta

skrývat: Il viaggio contiene numerosi pericoli.Cesta skrývá mnohá nebezpečí.

uprostřed: Siamo circa a metà strada tra...Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...

uvolnit: Lasciate libero il passaggio!, Largo!Uvolněte cestu!

vést: Dove porta questa strada?Kam vede tato cesta?

zablokovat: Mi ha bloccato la strada.Zablokoval mi cestu.

zabrat: Impiego più di on'ora per arrivare a ...Cesta do... mi zabere přes hodinu.

zkrátit: prendere una scorciatoiazkrátit si cestu

znát: Non conosco la strada.Neznám cestu.

nevyzpytatelný: Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.Cesty boží jsou nevyzpytatelné.

Řím: Tutte le strade portano a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

střední: il giusto mezzo, aurea mediocritaszlatá střední cesta

zlatý: il giusto mezzozlatá střední cesta

cesta: vie respiratoriemed. dýchací cesty