Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) via f(silnice ap.) strada f(pěšina ap.) sentiero m, viottolo m
  2. (směr pohybu) kam strada f per qc(dráha ap.) via fMohl byste mi ukázat cestu do...?Potrebbe indicarmi la strada per ...?Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.na zpáteční cestěal ritorno, sulla strada del ritornomed. dýchací cestyvie f pl respiratoriena půl cesty kama metà strada dovecestou, po cestě nakoupit ap.strada facendozeptat se na cestuchiedere/domandare la strada
  3. (absolvovaná) viaggio m, gita f(hl. chůzí) cammino m(okružní jízda ap.) giro mŠťastnou cestu!Buon viaggio!cesta tam a zpětviaggio m di andata e ritornoslužební cestaviaggio m d'affaridát se na cestumettersi in viaggiozkrátit si cestuprendere una scorciatoia
  4. (způsob ap.) via f(postup) processo m, procedimento mtouto cestouper questa via

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit čemu aprire* la strada a qc

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod kudy/kam farsi strada attraverso/per dove

cíl: cíl cestydestinazione

dýchací: dýchací cestyle vie respiratorie

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

krátký: nejkratší cestouper la via più breve

křížový: křížová cestala Via Crucis

najít: najít cestutrovare la strada

obchodní: obchodní cestaviaggio d'affari

objevný: hist. objevné plavby/cestyviaggi esplorativi

odříznout: odříznout cestu komutagliare la strada a q

okružní: okružní cesta/jízdapercorso circolare, prohlídková giro (turistico)

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

po: po cestě kam udělat ap.sulla strada, strada facendo, andando dove

podniknout: podniknout cestufare un viaggio

polní: polní cestastrada di campo, strada non asfaltata

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada

připlést se: připlést se do cesty komucapitare fra i piedi a q

přístupový: přístupová cesta/silnicevia/strada d'accesso

půlka: v půlce (cesty)a metà strada

sejít: sejít z cesty i přen.traviare, sviare

služební: služební cestaviaggio d'affari

svatební: svatební cestaviaggio di nozze, líbánky též luna di miele

šťastný: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

vpůli: vpůli cestya metà strada

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

vzdušný: vzdušnou cestouin aereo

zeptat se: zeptat se na cestudomandare la strada

zpáteční: na zpáteční cestěal ritorno

být: Je pořád na cestách.È sempre in viaggio.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

klesat: Cesta klesá směrem k vesnici.La strada scende verso il paese.

krátit: Krátím si cestu přes les.Accorcio la strada attraverso il bosco.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

kudy: Cesta, kudy šel ...La strada che ha preso ...

odpočívat: Odpočíval po dlouhé cestě.Si riposava dal lungo viaggio.

prosekat: prosekat si cestu džunglí ap.aprirsi la strada a colpi d'ascia

prospat: Cestu prospal.Ha trascorso il viaggio dormendo.

průjezdný: průjezdná cestastrada carrabile

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

vést: Kam vede tato cesta?Dove porta questa strada?

vést: Vede tato cesta do ...?Questa strada porta a ...?

zablokovat: Zablokoval mi cestu.Mi ha bloccato la strada.

zabrat: Cesta do... mi zabere přes hodinu.Impiego più di on'ora per arrivare a ...

zkrátit: zkrátit si cestuprendere una scorciatoia

znát: Neznám cestu.Non conosco la strada.

nevyzpytatelný: Cesty boží jsou nevyzpytatelné.Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.

střední: zlatá střední cestail giusto mezzo, aurea mediocritas

zlatý: zlatá střední cestail giusto mezzo