Hlavní obsah

cervello

Podstatné jméno mužské

  1. mozekhovor. cervello elettronicoelektronický mozek, počítač
  2. mozeček jídlotéž le cervellacervello di vitellotelecí mozeček
  3. hlava, mysl, rozum intelektTi ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?
  4. mozek vědec ap.fuga dei cervelliodliv mozků

Vyskytuje se v

arrovellarsi: arrovellarsi (il cervello)lámat si hlavu

fuga: fuga di cervelliodliv mozků

lavaggio: přen. lavaggio del cervellovymývání mozku

ottuso: cervello ottusozabedněný mozek

torturarsi: torturarsi il cervellolámat si hlavu

adoperare: Adopera il cervello.Používej hlavu., Mysli trochu.

anticamera: non passare (neppure) per l'anticamera del cervelloani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komu

fuori: fuori di testa/cervello/zuccaúplně mimo, vygumovaný mentálně

saltare: far saltare le cervella a qvystřelit mozek komu, prohnat komu kulku hlavou

segatura: avere la segatura nel cervellomít v hlavě piliny

vacanza: avere il cervello in vacanzabýt duchem nepřítomen, být mimo mentálně

mozek: přen. odliv mozkůfuga d(e)i cervelli

vpálit: vpálit si kulku do hlavyfarsi saltare le cervella

vystřelit: vystřelit komu mozekfar saltare le cervella a q

mozek: Používej mozek!Usa il cervello!

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

bedna: Je to bedna. o člověkuHa del cervello.

mozeček: mít ptačí mozeček být hloupýavere un cervello di gallina

mozek: vymývání mozkůlavaggio del cervello

napadnout: To by mě ani ve snu nenapadlo.Non mi passerebbe (neppure) per l'anticamera del cervello.

prohnat: prohnat si kulku hlavoufarsi saltare le cervella

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.

seno: mít v hlavě senoavere il cervello di una gallina

slepičí: přen. slepičí mozekcervello di gallina

vymýt: vymýt komu mozekfare il lavaggio del cervello a q