Hlavní obsah

bedna

Vyskytuje se v

švédský: sport. švédská bednaplinto

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.

cassa: přepravní bednacassa da imballaggio

cranio: To je ale hlava/bedna!È un bel cranio!

cannone: Je to bedna na matematiku. talentÈ un cannone in matematica.

bedna: Je to bedna. o člověkuHa del cervello.