Hlavní obsah

povětří

Podstatné jméno, rod střední

  • aria fvyletět do povětří vybouchnoutsaltare in aria, esploderevyhodit co do povětřífar saltare in aria qc, far esplodere qc

Vyskytuje se v

vyhodit: vyhodit co do vzduchu/povětřífar saltare in aria qc

aria: saltare in ariavyletět do povětří vybouchnout

aria: far saltare in aria qcvyhodit do vzduchu/povětří

esplodere: far esplodere qcodpálit, vyhodit co do povětří