Hlavní obsah

vzduch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směs plynů) aria f(ovzduší) atmosfera fčerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzducharia fresca/pulita/fredda/viziatalapat po vzduchuansimare
  2. (prostor nad zemí) aria fstřílet do vzduchusparare in ariakopat nohama do vzduchuscalciare, sgambettareve vzduchunell'aria, (za letu ap. též) in volovyletět do vzduchusaltare in ariavyhodit co do vzduchu bomboufar esplodere qc, far saltare qc in ariajít na vzduchuscire fuori per prendere una boccata d'aria

Vyskytuje se v

brázda: meteor. brázda nízkého tlaku vzduchusaccatura (di bassa pressione)

odpor: tech. odpor vzduchuresistenza aerodinamica

osvěžovač: osvěžovač (vzduchu)deodorante per ambiente

tlak: tlak vzduchu/vodypressione di aria /acqua

vlhkost: vlhkost vzduchuumidità dell'aria

vyhodit: vyhodit co do vzduchu/povětřífar saltare in aria qc

vyletět: vyletět do vzduchusaltare in aria

výstražný: výstražný výstřel (do vzduchu)colpo di avvertimento

plíce: nabrat vzduch do plicimmettere aria nei polmoni

ammorbare: aria ammorbatazamořený vzduch

aria: a mezz'ariave vzduchu za letu ap.

aria: ad ariavzduchový, na vzduch pohon ap.

aria: aria viziataznečištěné ovzduší, znečištěný vzduch

aria: far saltare in aria qcvyhodit do vzduchu/povětří

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

boccata: prendere una boccata d'arianadýchat se čerstvého vzduchu

buono: respirare aria buonadýchat zdravý vzduch

cambiare: cambiare ariavyvětrat, přen. změnit prostředí/vzduch odjet jinam

compresso: aria compressastlačený vzduch

condizionare: condizionare l'ariaklimatizovat vzduch

condizionato: aria condizionataklimatizace systém, klimatizovaný vzduch

deodorante: deodorante per ambientiosvěžovač vzduchu

irruzione: meteor. irruzione articaprůnik studeného (arktického) vzduchu

linea: tecn. linea dell'aria compressarozvod tlakového vzduchu

montagna: aria di montagnahorský vzduch

prendere: prendere il frescojít na čerstvý vzduch

raffreddamento: raffreddamento ad acqua/ariachlazení vodou/vzduchem

razzo: razzo terra-ariaraketa země-vzduch

rinchiuso: aria rinchiusazatuchlý vzduch

saltare: saltare in ariavyletět do vzduchu vybouchnout

saltare: far saltare (in aria) qcvyhodit co do vzduchu

sospeso: restare sospeso nel vuotozůstat viset ve vzduchu

sottile: aria sottileřídký vzduch

sparare: sparare in ariastřílet do vzduchu

umidità: umidità dell'ariavlhkost vzduchu

viziato: aria viziatazkažený vzduch

odore: Nell'aria c'è odore di baruffa.Ve vzduchu je cítit rvačka.

prendere: Devo prendere aria.Musím jít na vzduch.

profumato: aria profumata di primaveravzduch provoněný jarem

proiettare: Fu proiettato in aria.Vymrštilo ho to do vzduchu.

aria: andare a prendere un po' di aria frescajít na vzduch

ossigenare: ossigenare i polmoninadýchat se čerstvého vzduchu

temporale: C'è aria di temporale.Něco visí ve vzduchu. hádka ap.