Hlavní obsah

linea

Podstatné jméno ženské

 1. linka, čára, linielinea tratteggiatačárkovaná čáralinea punteggiatatečkovaná čáralinea tratto-puntočerchovaná čáralinea ondeggiantevlnitá čáralinea della vitačára života na dlanilinea d'ariavzdušná čáralinea immaginariapomyslná čáralinea di battagliabojová linielinea di tirodráha střely trajektoriesport linea lateralepostranní čárafis. linea di forzasiločáramar. linea di galleggiamentočára ponoru
 2. čárka, stupínek stupeň na teploměru
 3. obrys, linie budovy ap.descrivere qc in linea generale/a grandi lineenastínit co v hrubých obrysechlinea snellaštíhlá linie
 4. rys tváře ap.linee severe del visoostré rysy tváře
 5. řada módní ap.
 6. čára vymezující urč. hranicilinea di partenzastartovní čáralinea costierapobřežní čáralinea di confinehraniční čára
 7. dráha, trajektorielinea di volodráha letu
 8. strategie firemní ap.
 9. řada stromů ap.mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se
 10. řada, série výrobkůlinea cosmeticakosmetická řada
 11. linie větev rodu
 12. trasa metra ap., trať železničnílinea della metropolitanatrasa metrala linea Roma-Milanotrasa Roma-Milanolinea di unionespojnice
 13. linka i výrobní, vedení elektrické ap., rozvod potrubítecn. linea di montaggiomontážní linkatecn. linea automatizzataautomatická linkatecn. linea d'imbottigliamentostáčecí linkatecn. linea dell'aria compressarozvod tlakového vzduchutecn. linea elettricaelektrické vedenítecn. linea telefonicatelefonní linkalinea caldahorká linkainform. fuori lineaoff-line

Vyskytuje se v

circonvallazione: (linea di) circonvallazioneokružní linka po vnějším okruhu

autobus: autobus di linealinkový autobus

cessare: cessare la linea telefonicapřerušit telefonní linku/spojení

comando: linea di comandopříkazový řádek

continuo: linea continuasouvislá/plná čára

costa: linea di costapobřežní linie

displuvio: linea di displuviorozvodí

equinoziale: linea equinozialerovník

fanteria: fanteria di lineařadová pěchota

frontiera: linea di frontierahraniční čára

galleggiamento: linea di galleggiamentočára ponoru

giudice: giudice di lineačárový rozhodčí

grassetto: linea in grassettotučná čára

laterale: sport linea lateralepostranní čára

mantenere: mantenere la lineaudržovat (si) štíhlou linii

massima: in linea di massimav podstatě, v zásadě

ondulato: linea ondulatavlnovka

out: linea dell'outautová čára

pattino: pattini a rotelle/in lineakolečkové/in-line brusle

pendenza: geom. linea di pendenzaspádová přímka

sorvegliante: sorvegliante di lineastaniční dozorce u železnice

spezzato: geom. linea spezzatapřerušovaná/nesouvislá čára

totale: linea totalesoučtový řádek

tratteggiato: striscia/linea tratteggiatapřerušovaná čára na silnici, geom. čárkovaná čára

volo: linea di vololetová trasa

cadere: È caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonické

aerolinie: nízkonákladové aerolinielinea aerea di basso costo, compagnia aerea low-cost

brusle: kolečkové bruslepattini a rotelle, jednořadé pattini in linea

cílový: cílová čáralinea del traguardo

čára: plná/přerušovaná čáralinea continua/tratteggiata

čára: sport. startovní/cílová čáralinea di partenza/d'arrivo

čára: mat. zlomková čáralinea di frazione

čára: vzdušnou čarouin linea d'aria

hraniční: hraniční čáralinea di confine

hrubý: v hrubých rysech nastínit ap.a grandi linee

kolečkový: kolečkové bruslepattini a rotelle, jednořadé pattini in linea

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letvolo di linea/internazionale/nazionale

linie: udržovat (si) štíhlou liniimantenere la linea

linie: dějová linie dramatu ap.trama , (linea di) svolgimento

linka: mycí linkana auta autolavaggio , průmyslová ap. linea di lavaggio

linka: tech. výrobní/montážní linkalinea di produzione/assemblaggio

linka: pevná linkalinea fissa

linka: autobusová/letecká linkalinea di autobus/aerea

loď: zaoceánská loďtransatlantico , nave di linea

mycí: mycí linkaimpianto/linea di lavaggio, aut autolavaggio , lavaggio auto

obranný: obranná linielinea difensiva

pevný: pevná linka telefonní ap.linea fissa

pomezní: pomezní čárasport. linea laterale, hraniční linea di confine

produktový: produktová řadalinea di prodotti

proud: elektr. výpadek prouduinterruzione di corrente (elettrica), guasto alla linea elettrica

přední: na předním místěin prima linea

příkazový: výp. příkazový řádeklinea di comando

přímý: přímá vzdálenost vzdušnou čaroudistanza linea d'aria

rozhodčí: pomezní/čárový rozhodčíguardalinee , segnalinee , arbitro di linea

řádek: výp. příkazový řádekriga/linea di comando

řadový: tech. řadový motormotore a cilindri in linea

startovní: startovní výstřel/čárasparo /linea di partenza

štíhlý: štíhlá linielinea snella

tlustý: tlustá stěna/čáraparete /linea spessa/grossa

tón: obsazovací tónsegnale di linea occupata

trasa: trasa metralinea della metro

trasa: let. letecká/námořní trasarotta/linea aerea/marittima

vedení: elektrické vedenílinea elettrica, rozvody v domě impianto elettrico

vedení: hlavní vedenílinea principale

vzdušný: vzdušnou čarouin linea d'aria

zlomkový: mat. zlomková čáralinea frazionaria

disponovat: Disponujeme vlastní výrobní linkou.Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.

rovný: rovná silnice/čárastrada/linea dritta

stáčecí: tech. stáčecí linkalinea d'imbottigliamento

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Non metta giù!, Rimanga in linea!