Hlavní obsah

vysoko

Příslovce

  1. (nahoře) in altoletět vysokovolare in alto
  2. (nahoru) altoskákat vysokosaltare alto
  3. (velkou měrou) altamente

Vyskytuje se v

bota: boty na (vysokém) podpatkuscarpe con i tacchi (alti)

doložka: doložka nejvyšších výhodclausola della nazione più favorita

drát: dráty vysokého napětífili di alta tensione

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversità commerciale, Scuola Superiore di economia

komisař: vysoký komisař pro co OSN ap.alto commissario per qc

kruh: nejvyšší kruhyl'alta società

kvalita: zboží vysoké kvalitymerce di alta qualità

kvalitní: vysoce kvalitnídi alta qualità

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíalta/bassa tensione

nárok: mít příliš vysoké nárokyessere troppo esigente, pretendere troppo

nejvyšší: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo

nezaměstnanost: (vysoká) míra nezaměstnanosti(alto) tasso di disoccupazione

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostnuvole basse/alte

obratlovec: vyšší/nižší obratlovcivertebrati superiori/inferiori

otáčka: ve vysokých otáčkáchad alti regimi

pec: hutn. vysoká pecaltoforno

podpatek: vysoké podpatkytacchi alti

postavený: vysoce postavený osobadi alto rango, altolocato/-a

priorita: nejvyšší prioritala massima priorità

schůzka: schůzka na nejvyšší úrovnisummit , (incontro al) vertice

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

stožár: elektr. stožár vysokého/elektrického napětítraliccio/pilone elettrico

škola: vysoká školauniversità

školství: vysoké školstvíistruzione universitaria

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakbassa/alta pressione (del sangue)

uvedený: výše uvedenýsopra riportato/-a, summenzionato/-a, sopraddetto/-a

věk: vysoký věkvecchiaia

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvaclasse inferiore/media/superiore

výdrž: baterie s dlouhou/vysokou výdržípila a lunga durata

výkonný: vysoce výkonnýad alte prestazioni

výnosný: vysoce výnosnýad alto rendimento

vysoce: vysoce rizikovýad alto rischio

vysoko: letět vysokovolare in alto

vysoký: sport. skok vysokýsalto in alto

výše: oblast tlakové výšeanticiclone , massimo di pressione

vyšší: vyšší vrstvyclassi elevate

zmíněný: výše zmíněnýil suddetto, il summenzionato, il sopradetto

čas: Je (nejvyšší) čas...È ora di ...

horečka: Má vysokou horečku.Ha febbre alta.

na: jít na vysokou školuandare all'università

oproti: Oproti mně je daleko vyšší.È molto più alto in confronto a me.

přihlásit se: Přihlásil se na vysokou školu.Si è iscritto all'università.

spotřeba: Auto má malou/vysokou spotřebu.L'auto consuma poco/molto.

závratně: závratně vysoký ceny ap.esorbitante, altissimo

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...Sono stati rilevati alti valori...

zodpovědný: vysoce zodpovědný úkolcompito di alta responsabilità

laťka: nasadit laťku vysokostabilire un alto limite

mínění: mít vysoké mínění o komconsiderare molto q, avere una grande considerazione per q

noha: žít na vysoké nozevivere da (gran) signore

ad: vysokorychlostní, vysokou rychlostíad alta velocità

albero: vysoké stromyalberi ad alto fusto

alto: vysoko, vzhůruin alto

birra: naplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostía tutta birra

borghesia: vyšší/střední/malá buržoaziealta/media/piccola borghesia

caccia: lov na vysokou i velkou zvěř lev ap.caccia grossa

carato: 24-karátový zlato, přen. té nejvyšší kvalitya ventiquattro carati

cima: na nejvyšším stupni čeho, v nejvyšším bodě čeho, v nejhornější části čehoin cima a qc

clausola: doložka nejvyšších výhodclausola della nazione più favorita

clero: vyšší klérusalto clero

comandante: vrchní/nejvyšší velitelcomandante in capo/supremo

commissariato: vysoký komisariátalto commissariato

commissario: vysoký komisař pro coalto commissario per qc

definizione: obrazovka s vysokým rozlišenímschermo ad alta definizione

densità: o vysoké hustotěad alta densità

divisione: nejvyšší soutěž 1. ligamassima divisione

elevato: vysoká rychlostvelocità elevata

estremo: na nejvyšší míru, extrémně, maximálněall'estremo

febbre: vysoká/silná/strašná horečkafebbre da cavallo

fedeltà: vysoká kvalita reprodukce zvukufis. alta fedeltà

filo: drát vysokého napětífilo dell'alta tensione

forza: vyšší moc, zásah vyšší mociforza maggiore

učení: vysoké učenívysoká škola

fronte: vysoké čelofronte alta

grande: vysoké horygrandi montagne

incontro: summit, schůzka na nejvyšší úrovniincontro al vertice

livello: na vysoké úrovniad alto livello

lode: dostat nejvyšší možný počet bodů u zkouškyprendere 30 e lode

maggiore: zásahem vyšší mociper cause di forza maggiore

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

mirare: mít vysoké cíle, mířit vysokomirare in alto/lontano

moda: haute couture, vysoké krejčovstvíalta moda

mondano: rubrika z vyšší společnosti v novináchcronaca mondana

offerente: nejvyšší dražitel ten, který nabídne nejvícmiglior offerente

offerta: udělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídkufare un'offerta più bassa/maggiore a q

onda: nízké/vysoké vlnyonde basse/alte

palo: stožáry vysokého napětípali dell'alta tensione

pontefice: nejvyšší veleknězrelig. pontefice massimo

pressione: nízký/vysoký (krevní) tlakmed. la pressione bassa/alta

prestazione: vysoce výkonnýad alte prestazioni

pretesa: mít vysoké požadavky na coavere grandi pretese da qc

rango: vysoce postavený mužun uomo di alto rango

rendimento: vysoce výkonnýad alto rendimento

rischio: vysoce rizikovýad alto rischio

risoluzione: vysoké/nízké rozlišeníalta/bassa risoluzione

sacrificio: nejvyšší oběť životl'estremo sacrificio

salto: sport. skok vysokýsalto in alto

scarpa: boty na vysokém podpatkuscarpe con tacco alto

scuola: vysoká škola, vyšší vzdělávací institucescuola superiore/universitaria

sfera: ve vyšších kruzích, na vyšších místechnelle alte sfere

sicurezza: s nejvyšší ostrahou věznicedi massima sicurezza

società: vyšší společnost/kruhyl'alta/la buona società

sopra: nahoře, výše nad tím(al) di sopra

standard: vyšší životní standardelevato standard di vita

stanza: řídící místnost, přen. vyšší místa kde se rozhoduje ap.stanza dei bottoni

su: výš(e)più su

superare: být vyšší než cosuperare in altezza qc

superiore: vyšší vzdělá(vá)ní, vysoké školstvíistruzione superiore

supremo: Nejvyšší soudla Suprema Corte (di Cassazione)

tacco: vysoký/jehlový podpatektacco alto/a spillo

tanto: (na)nejvýš, maximálněa dir/far tanto

temperatura: za vysoké teploty, při vysoké teplotěa temperatura alta

tensione: vysoké/nízké napětíalta/bassa tensione

tono: vysoké/hluboké tónytoni acuti/gravi