Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (v kratší době) primamnohem dřívmolto prima
  2. (kdysi) prima(v minulosti) in passatoDřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...dřív než coprima di qc

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době al più presto (possibile), il più presto possibile

co: co nejdříve/nejrychlejiil più presto/velocemente possibile

nebo: dříve nebo pozdějiprima o poi, presto o tardi

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

ten, ta, to: čím dřív, tím lépeprima è meglio è

dodělat: Nejdřív dodělej svou práci.Prima finisci il tuo lavoro.

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.Lo finirò domani al più presto.

vzpomenout (si): Měl sis vzpomenout dřív!Te ne dovevi ricordare prima!

lépe: čím dříve, tím lépequanto prima tanto meglio

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

avanti: un anno avantio rok dříve

avanti: avanti chedřív než

cosa: per prima cosav prvé řadě, především, nejdříve ze všeho

origine: in originezpočátku, nejdříve, nejprve, na začátku

più: il più presto possibileco nejdříve

poi: prima o poidříve nebo později

possibile: il più presto possibileco nejdříve

precedenza: in precedenzapředem, dopředu, (již) dříve, s předstihem

presto: al più prestoco nejrychleji, co nejdříve

presto: presto o tardidřív nebo později

previsto: prima/dopo del previstodříve/později než se očekávalo

prima: due giorni primao dva dny dřív

prima: prima di ...dříve než ...

prima: prima di tuttonejdřív

prima: quanto prima (possibile)co možná nejdřív

quanto: quanto primaco nejdřív(e)

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

maturare: Le ragazze maturano prima dei ragazzi.Dívky dospívají dříve než chlapci.

molto: Partirono molto prima.Odjeli mnohem dřív.

prima: Prima c'è la famiglia, poi ...Nejdříve rodina, pak teprve ...

prima: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.

staccare: Oggi stacco prima.Dnes to balím dřív. v práci

stesso: Non è più lo stesso di una volta.Už není jako dřív.

arrivare: Chi prima arriva meglio alloggia.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

piacere: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív práce, potom zábava.