Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (v kratší době) primamnohem dřívmolto prima
  2. (kdysi) prima(v minulosti) in passatoDřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...dřív než coprima di qc

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době al più presto (possibile), il più presto possibile

co: co nejdříve/nejrychlejiil più presto/velocemente possibile

nebo: dříve nebo pozdějiprima o poi, presto o tardi

ten, ta, to: čím dřív, tím lépeprima è meglio è

dodělat: Nejdřív dodělej svou práci.Prima finisci il tuo lavoro.

vzpomenout (si): Měl sis vzpomenout dřív!Te ne dovevi ricordare prima!

lépe: čím dříve, tím lépequanto prima tanto meglio

anteriormente: (již) před čím, dříve než coanteriormente a qc

anticipare: urychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobuanticipare i tempi

avanti: o rok dříveun anno avanti

cosa: v prvé řadě, především, nejdříve ze všehoper prima cosa

origine: zpočátku, nejdříve, nejprve, na začátkuin origine

più: co nejdříveil più presto possibile

poi: dříve nebo pozdějiprima o poi

possibile: co nejdříveil più presto possibile

precedenza: předem, dopředu, (již) dříve, s předstihemin precedenza

presto: co nejrychleji, co nejdříveal più presto

previsto: dříve/později než se očekávaloprima/dopo del previsto

prima: o dva dny dřívdue giorni prima

quanto: co nejdřív(e)quanto prima

maturare: Dívky dospívají dříve než chlapci.Le ragazze maturano prima dei ragazzi.

molto: Odjeli mnohem dřív.Partirono molto prima.

staccare: Dnes to balím dřív. v práciOggi stacco prima.

stesso: Už není jako dřív.Non è più lo stesso di una volta.

arrivare: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Chi prima arriva meglio alloggia.

piacere: Nejdřív práce, potom zábava.Prima il dovere, poi il piacere.

dřív: mnohem dřívmolto prima