Hlavní obsah

daleko

Příslovce

  1. (místně) odkud lontano da qcJak je to daleko?Quanto dista?Není to (odsud) daleko.Non dista molto., Non è lontano da qui.být jak daleko od čehodistare da qc
  2. (časově) lontano/-aTo je ještě daleko.È ancora lontano.
  3. (velmi, mnohem) molto, assai(zdaleka nej...) di gran lungaJe daleko lepší než...È molto migliore di...daleko mladší než...assai più giovane di...

Vyskytuje se v

a: a tak dálee così via, eccetera

co: čím dál vícesempre di più

dál: Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!

dál: čím dál vícesempre di più

dál: a tak dálee così via, e via dicendo, eccetera

dál: dál(e) dělat cocontinuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qc

dalece: Jak dalece? do jaké míryFino a che punto?

dalece: tak dalecetanto come, in quanto

daleký: na dalekém severunell'estremo nord

daleký: sport. skok dalekýsalto in lungo

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

méně: čím dál méněsempre meno

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

sebe: daleko od sebe dvě části ap.lontano uno dall'altro

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

široko: široko dalekoin lungo e in largo

tak: a tak dálee così via, eccetera

ten, ta, to: čím dál tím vícesempre di più

víc: čím dál (tím) vícsempre di più

být: Není to daleko.Non è lontano.

dál: Čti dál.Continua a leggere.

dál: Jeď dál!Prosegui!

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.

dál: Pošli to dál.Passaparola!

dál: A co dál?E che facciamo adesso?

dál: Jak je to dál?Come continua?

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

jít: Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.

jít: Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.

kus: Je to kousek dál.È un po' più in là.

nedaleko: Je to nedaleko.Non è lontano.

nedaleko: Stál nedaleko mne.Stava vicino a me.

nedaleko: Letiště se nachází nedaleko města.L'aeroporto si trova nei pressi della città.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiin un prossimo futuro

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

oproti: Oproti mně je daleko vyšší.È molto più alto in confronto a me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

smět: Smím dál?Posso entrare?

stoupat: Voda dále stoupá.L'acqua continua a salire.

tak: Jen tak dále.Continua così.

dál: Jen tak dál!Continua così!

doskákat: Ranní ptáče dál doskáče.Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Onestà è la migliore politica.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Le ore del mattino hanno l'oro in bocca.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.La mela non cade mai lontano dall'albero.

zajít: zajít příliš dalekoandare troppo oltre

andare: andare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čem

andare: andare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čeho

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

barca: spingere avanti la barcatáhnout to dál, protloukat se životem

così: e così viaa tak dále, a tak podobně

distante: poco distantenedaleko, poblíž

futuro: in un futuro lontanov daleké budoucnosti

giù: giù giùstále dolů, daleko časově

: al di là di qcdále za čím, na druhé straně čeho

: in làdál, daleko místně

: přen. andare troppo in là con qczajít příliš daleko v čem

largo: tenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho

lontano: in un futuro lontanov daleké budoucnosti