Hlavní obsah

entrata

Podstatné jméno ženské

  1. vchod, vjezd, vstupentrata principalehlavní vchodall'entrata del teatrou vchodu do divadla
  2. vstup, vstoupení, příchod, příjezdl'entrata liberavstup volnýbiglietto di entratavstupenkal'entrata in guerravstoupení do války
  3. entrate příjmy, výnosy, ziskyentrate e uscitepříjmy a výdajeentrate tributariedaňové výnosy
  4. nástup nástroje, hlasu
  5. zákrokentrata fallosafaulentrata pericolosanebezpečný zákrok
  6. vstup, vložení datdati di entratavstupní data
  7. heslo ve slovníku ap.

Vyskytuje se v

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

argomento: entrare in argomentonakousnout téma

breve: a/entro breveběhem chvíle, v krátké době

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

collisione: entrare in collisione con qcsrazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čím

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

dimestichezza: entrare in dimestichezza con qsblížit se s kým, navázat důvěrný vztah s kým

entrare: entrare in casavejít do domu

entrare: entrare nell'esercitovstoupit do armády

entrare: entrare in politicavstoupit do politiky

entrare: entrare all'universitàvstoupit na univerzitu

entrare: entrare in contattozkontaktovat se, spojit se s kým

entrare: entrare in vigorevstoupit v platnost

entrare: entrare in azionezačít jednat

entrare: entrare in guerravstoupit do války

entrare: entrare a far partestávat se součástí

entrare: entrare in giocovstoupit do hry

entrare: entrare in religionepřijmout víru

entrare: entrare nella leggendavstoupit do dějin stát se legendárním

entrare: entrare negli affari di qplést se do cizích věcí

entrare: sull'entrare dell'invernona začátku zimy

entro: entro un mesedo měsíce

eredità: entrare in possesso dell'ereditànabýt dědictví

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

funzione: entrare in funzionenastoupit do funkce

guerra: entrare in guerravstoupit do války

in: entrare in punta di piedivejít po špičkách

laterale: entrata lateraleboční vchod

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

porto: entrare in portovplout do přístavu

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky

semifinale: entrare in semifinaledostat se do semifinále

urto: entrare in urtoi přen. dostat se do střetu

uscita: entrate e uscitepříjmy a výdaje

uso: entrare in usozačít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.

vigore: entrare in vigorenabýt účinnosti, zákon ap.

visto: visto di entrata/ingressovstupní vízum

consumare: Da consumarsi entro ...Spotřebujte do...

entrare: Entri.Vstupte., Pojďte dál.

entrare: entrare in Internetdostat se na internet

entrare: Non ci entra più niente.Tam se už nic nevejde.

grazia: entrare nelle grazie di qzískat si přízeň koho

maternità: È entrata in maternità.(Ode)šla na mateřskou. dovolenou

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

per: Il ladro è entrato per la finestra.Zloděj vešel oknem.

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?

pure: Entri pure!Jen pojďte dál!

qui: Si entra di qui.Vstupuje se tudy.

dettaglio: entrare nei dettaglijít/zabíhat do podrobností/detailů

entrare: entrare da un orecchio e uscire dall'altrojít jedním uchem tam a druhým ven

entrare: entrare nel pieno delle cosedostat se do toho/tempa do rozběhnuté činnosti

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

berní: berní úřadAgenzia delle Entrate, finanční ředitelství Intendenza di Finanza

dál: Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!

detail: zacházet do detailůentrare nei dettagli

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Lasciami entrare!, Fammi entrare!

finanční: finanční úřadAgenzia delle Entrate

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

kontakt: navázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.entrare in vigore

nabytí: nabytí účinnosti/platnosti zákona ap.entrata in vigore

nastoupit: nastoupit do funkceentrare in carica

nástup: nástup do funkceentrata in carica

píchnout si: píchnout si příchod/odchodtimbrare l'entrata/l'uscita, timbrare il cartellino (all'entrata)/(all'uscita)

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnostientrare in vigore

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

příjem: disponibilní příjementrate disponibili

pustit: pustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q

rozmezí: v rozmezí čehoběhem durante qc, před uplynutím doby entro, non oltre qc

spotřebovat: Spotřebujte do...Da consumarsi entro...

stávka: vstoupit do stávkyentrare in sciopero

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

taj: proniknout do tajů čehoentrare/penetrare nei misteri di qc

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.entrare in vigore

vplout: vplout do přístavuentrare in porto

vstoupit: vstoupit v platnostentrare in vigore, diventare valido

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

vstupní: vstupní vízumvisto d'entrata/ingresso

zákaz: Zákaz vstupuVietato entrare

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

do: Musí to být hotové do zítřka.Deve essere fatto entro domani.