Hlavní obsah

heslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (smluvené znamení) parola f d'ordinevýp. password f
  2. (slogan) slogan m
  3. (ve slovníku ap.) voce f(heslové slovo též) lemma m

Vyskytuje se v

prolomit: prolomit heslorompere/craccare la password

přístupový: přístupové heslopassword

vstupní: výp. vstupní heslopassword , parola d'ordine

zadat: výp. zadat hesloinserire la password

vložit: Vložte heslo.Inserire la password.