Hlavní obsah

dovnitř

Příslovce

  • dentroPusť mě dovnitř!Lasciami entrare!, Fammi entrare!

Předložka

  • čeho in qc

Vyskytuje se v

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

pustit: pustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Non lasciarlo entrare.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.A lui, non farlo entrare.

moct: Nemohl jít dovnitř.Non è potuto entrare.

pustit: Nepustili mě dovnitř.Non mi hanno lasciato entrare.

vpustit: Nevpustili mě dovnitř.Non mi hanno lasciato entrare.

dentro: di dentro(směrem) dovnitř, vnitřek