Hlavní obsah

kontakt

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (osobní styk) contatto mbýt v kontaktu s kýmessere in contatto con qnavázat kontakt s kýmmettersi/entrare in contatto con q
  2. (vodičů) contatto m

Vyskytuje se v

navázat: navázat kontakt s kýmmettersi in contatto con q

oční: navázat oční kontaktstabilire il contatto visivo

collegamento: dir. collegamento negozialeobchodní kontakt(y)

contatto: evitare il contatto con gli occhivyhýbat se očnímu kontaktu

contatto: mettersi in contatto con qnavázat kontakt s kým, kontaktovat koho

interrompere: interrompere i contatti con qpřerušit kontakt(y) s kým

mantenere: mantenere i contatti con qudržovat s kým kontakt

perdere: perdere di vista q/qcztratit z dohledu koho/co, ztratit kontakt s kým/čím

visivo: contatto visivooční kontakt

aderenza: Perde l'aderenza con la realtà.Ztrácí kontakt s realitou.

aggancio: Ha agganci politici.kontakty v politice.