Hlavní obsah

spojení

Vyskytuje se v

království: Spojené královstvíil Regno Unito

lepený: lepený spojgiunto incollato

národ: Organizace spojených národůOrganizzazione delle Nazioni Unite

organizace: Organizace spojených národůOrganizzazione delle Nazioni Unite

plošný: tech. plošný spojcircuito stampato

pružný: pružný spojgiunto elastico

slovní: slovní spojenílocuzione

spoj: elektr. plošný spojcircuito stampato

spoj: chytit/zmeškat spojprendere/perdere la coincidenza

spojený: Spojené národyNazioni Unite, zkr. NU

spojený: spojené nádobyvasi comunicanti

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

spojit: spojit příjemné s užitečnýmunire l'utile al dilettevole

tištěný: tech. tištěný spojcircuito stampato

ustálený: ustálené slovní spojení, ustálený obratlocuzione , modo di dire

spojený: Exkurze spojená s degustací vín.Escursione abbinata alla degustazione dei vini.

spojit: Můžete mě spojit s...?Mi può passare...?

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

cessare: cessare la linea telefonicapřerušit telefonní linku/spojení

circuito: circuito stampatoplošný/tištěný spoj

collegamento: mettersi in collegamento con qspojit se s kým

collegamento: stabilire un collegamento con qnavázat spojení s kým

comunicante: vasi comunicantispojené nádoby

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

congiungere: congiungere in matrimonio qsezdat, spojit ve svazku manželském koho

corsa: l'ultima corsaposlední spoj noční ap. - autobus,vlak

entrare: entrare in contattozkontaktovat se, spojit se s kým

forza: unire le forzespojit síly

locuzione: locuzione fissaustálené (slovní) spojení

organizzazione: Organizzazione delle Nazioni UniteOrganizace spojených národů

porsi: porsi in contatto con qspojit se s kým, kontaktovat se s kým

radio: collegamento radiorádiové spojení

regno: il Regno UnitoSpojené království

relazione: essere in relazione con qbýt ve spojení, stýkat se s kým

stampato: tecn. circuito stampatotištěný spoj/obvod

unire: unire insieme qc con qcspojit co s čím

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

unire: unire in matrimoniospojit ve svazku manželském

unirsi: unirsi contro q/qcspojit se proti komu/čemu

unito: Nazioni UniteSpojené národy

unito: Stati Uniti d'AmericaSpojené státy americké

allearsi: přen. Vi siete alleati contro di me.Spojili/Spolčili jste se proti mně.

cadere: È caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonické

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí