Hlavní obsah

spoj

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(spojení dvou částí) giuntura f, giunto m, giunzione felektr. plošný spojcircuito stampato
  2. (dopravní) coincidenza f(linka) linea fchytit/zmeškat spojprendere/perdere la coincidenza
  3. spoje dř.(telekomunikace) telecomunicazioni f pl

Vyskytuje se v

lepený: lepený spojgiunto incollato

plošný: tech. plošný spojcircuito stampato

pružný: pružný spojgiunto elastico

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

spojit: spojit příjemné s užitečnýmunire l'utile al dilettevole

tištěný: tech. tištěný spojcircuito stampato

spojit: Můžete mě spojit s...?Mi può passare...?

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

circuito: circuito stampatoplošný/tištěný spoj

collegamento: mettersi in collegamento con qspojit se s kým

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

congiungere: congiungere in matrimonio qsezdat, spojit ve svazku manželském koho

corsa: l'ultima corsaposlední spoj noční ap. - autobus,vlak

entrare: entrare in contattozkontaktovat se, spojit se s kým

forza: unire le forzespojit síly

porsi: porsi in contatto con qspojit se s kým, kontaktovat se s kým

stampato: tecn. circuito stampatotištěný spoj/obvod

unire: unire insieme qc con qcspojit co s čím

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

unire: unire in matrimoniospojit ve svazku manželském

unirsi: unirsi contro q/qcspojit se proti komu/čemu

allearsi: přen. Vi siete alleati contro di me.Spojili/Spolčili jste se proti mně.

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...