Hlavní obsah

merito

Podstatné jméno mužské

  1. zásluhaChe Dio gliene renda merito!Bůh mu odplať!Ha molti meriti.Má mnohé zásluhy.Qual è la tua opinione in merito?Co si o tom myslíš?premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluhavere/non avere merito di/per qcmít/nemít zásluhy na čemmedaglia al meritomedaile za zásluhy/odvahu/statečnosta pari meritostejně, shodně, rovnocenněper merito di qdíky komu, zásluhou kohoin merito a qcvzhledem k čemu
  2. podstata, jádro věcientrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci
  3. klad, plus

Vyskytuje se v

citazione: citazione di/al meritočestné uznání

credito: meritare creditozasloužit si uznání

meritato: castigo meritatozasloužený trest

sminuire: sminuire i meriti di qubírat komu na zásluhách, snižovat čí zásluhy

valutazione: valutazione di meritoocenění zásluh

lode: meritarsi la lode da q per qczasloužit si pochvalu od koho za co

meritarsi: Se lo merita!, Se l'è meritato!Dobře mu tak!, Zasloužil si to.

čestný: čestné uznánícertificato di merito

pochvala: zasloužit (si) pochvalumeritare la lode

prospěchový: prospěchové stipendiumborsa di studio per merito

připisovat: připisovat si zásluhyprendersi/arrogarsi il merito

zasloužit (si): Ty peníze si (vůbec) nezasloužíš.Quei soldi non te li meriti (per niente).

zásluhou: Není to tvojí zásluhou...Non è per merito tuo...

patřit: Patří ti to!Ti sta bene (così)!, Te lo meriti proprio!