Hlavní obsah

meritato

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

citazione: citazione di/al meritočestné uznání

credito: meritare creditozasloužit si uznání

meritato: castigo meritatozasloužený trest

merito: premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluh

sminuire: sminuire i meriti di qubírat komu na zásluhách, snižovat čí zásluhy

valutazione: valutazione di meritoocenění zásluh

meritarsi: Se lo merita!, Se l'è meritato!Dobře mu tak!, Zasloužil si to.

čestný: certificato di meritočestné uznání

pochvala: meritare la lodezasloužit (si) pochvalu

prospěchový: borsa di studio per meritoprospěchové stipendium

připisovat: prendersi/arrogarsi il meritopřipisovat si zásluhy

zasloužit (si): Quei soldi non te li meriti (per niente).Ty peníze si (vůbec) nezasloužíš.

zásluhou: Non è per merito tuo...Není to tvojí zásluhou...

patřit: Ti sta bene (così)!, Te lo meriti proprio!Patří ti to!