Hlavní obsah

consumare

Tranzitivní sloveso

  1. spotřebov(áv)at
  2. opotřebovat, obnosit, (pro)šoupat užíváním zmenšit či znehodnotitpřen. rozežrat, sežrat korozí ap., zničit nemoc člověkaHo consumato le suole ...Prošoupal jsem podrážky ...essere consumato da qcužírat se čímconsumare le gommeojezdit pneumatiky
  3. vyčerpat zdroje ap., promrhat, promarnit, rozházet, (po)utrácet peníze, čas
  4. (po)užívat, spotřebov(áv)at suroviny ap., odebírat plyn, vodu ap.
  5. qc spotřebov(áv)at, spálitpřen. žrát co, běžet, fungovat na co stroj - energii ap.La macchina consuma (molto).To auto hodně žere.
  6. qc (z)konzumovat, sníst, vypít coDa consumarsi entro ...Spotřebujte do...
  7. dát si (něco) v restauraci ap.

Tranzitivní sloveso

  • dovršit, naplnit, dokonatconsumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

Vyskytuje se v

bene: beni di consumospotřební statky

consumo: di consumokonzumní statky ap.

consumo: consumo di carburantespotřeba paliva

consumo: a basso consumos nízkou spotřebou

consumo: società dei consumikonzumní společnost

cooperativa: cooperativa di consumo/lavorospotřební/výrobní družstvo

credito: credito al consumospotřebitelský úvěr

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

parsimonioso: consumo parsimonioso di qcnízká spotřeba čeho

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

tassa: tassa di consumospotřební daň

uso: a/per uso e consumo di qve prospěch, výlučně pro koho

elektronika: spotřební elektronikaelettronica di consumo

konzumace: konzumace alkoholuconsumo di alcool

konzumace: vhodný ke konzumaciadatto/-a al consumo

palivo: spotřeba palivaconsumo del carburante

spotřeba: průměrná spotřeba (paliva)consumo medio (di carburante)

spotřebitelský: index spotřebitelských cenindice dei prezzi al consumo

spotřební: spotřební zbožíbeni di consumo

spotřební: spotřební daňtassa di consumo

zboží: spotřební zbožímerci di consumo

na: spotřeba na 100 kmconsumo per cento chilometri

sešlapaný: sešlapané podrážky botsuole consumate delle scarpe

spotřeba: Auto má malou/vysokou spotřebu.L'auto consuma poco/molto.

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.Abbiamo già consumato tutte le provviste.

žrát: To auto hodně žere.La macchina consuma/beve molto.