Hlavní obsah

consumare

Tranzitivní sloveso

  1. spotřebov(áv)at
  2. opotřebovat, obnosit, (pro)šoupat užíváním zmenšit či znehodnotitpřen. rozežrat, sežrat korozí ap., zničit nemoc člověkaHo consumato le suole ...Prošoupal jsem podrážky ...essere consumato da qcužírat se čímconsumare le gommeojezdit pneumatiky
  3. vyčerpat zdroje ap., promrhat, promarnit, rozházet, (po)utrácet peníze, čas
  4. (po)užívat, spotřebov(áv)at suroviny ap., odebírat plyn, vodu ap.
  5. qc spotřebov(áv)at, spálitpřen. žrát co, běžet, fungovat na co stroj - energii ap.La macchina consuma (molto).To auto hodně žere.
  6. qc (z)konzumovat, sníst, vypít coDa consumarsi entro ...Spotřebujte do...
  7. dát si (něco) v restauraci ap.

Tranzitivní sloveso

  • dovršit, naplnit, dokonatconsumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

Vyskytuje se v

bene: beni di consumospotřební statky

consumare: consumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

consumo: di consumokonzumní statky ap.

cooperativa: cooperativa di consumo/lavorospotřební/výrobní družstvo

credito: credito al consumospotřebitelský úvěr

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

parsimonioso: consumo parsimonioso di qcnízká spotřeba čeho

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

tassa: tassa di consumospotřební daň

uso: a/per uso e consumo di qve prospěch, výlučně pro koho

elektronika: elettronica di consumospotřební elektronika

konzumace: consumo di alcoolkonzumace alkoholu

palivo: consumo del carburantespotřeba paliva

spotřeba: consumo medio (di carburante)průměrná spotřeba (paliva)

spotřebitelský: indice dei prezzi al consumoindex spotřebitelských cen

spotřební: beni di consumospotřební zboží

zboží: merci di consumospotřební zboží

na: consumo per cento chilometrispotřeba na 100 km

sešlapaný: suole consumate delle scarpesešlapané podrážky bot

spotřebovat: Abbiamo già consumato tutte le provviste.Už jsme spotřebovali všechny zásoby.

žrát: La macchina consuma/beve molto.To auto hodně žere.