Hlavní obsah

uscita

Vyskytuje se v

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

bozzolo: uscire dal bozzolovylíhnout (se z kukly) motýl, přen. vylézt z ulity, otevřít se (světu)

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

coma: uscire dal comaprobrat se z kómatu

commissione: uscire per commissionijít (si) něco zařídit

compera: uscire a far comperejít nakupovat, jít na nákupy

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

emergenza: uscita di emergenzanouzový východ

entrata: entrate e uscitepříjmy a výdaje

ganghero: přen. uscire dai gangherivyletět, neudržet se, vypěnit vzteky

illeso: uscire illesovyváznout bez újmy

indenne: uscire indenne da qcvyváznout bez újmy z čeho

mente: uscire di mentezbláznit se

prigione: uscire di prigioneuprchnout z vězení

principale: uscita principalehlavní východ

raccordo: raccordo di svincolo/uscitadálniční výjezd/sjezd

rotaia: uscire dalle rotaievykolejit

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

senza: strada senza uscitaslepá ulice

sicurezza: uscita di sicurezzanouzový východ

uscire: uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)

uscire: uscire di manovyklouznout z ruky

uscire: uscire di bocca a qvyklouznout komu slovo ap.

uscire: uscire dal lettovylézt z postele

uscire: uscire a cenajít na večeři ven

uscire: far uscire q/qcpustit ven koho, vyvenčit psa

uscire: uscire dal portovyplout z přístavu

uscire: uscire dal gruppooddělit se od skupiny

uscire: uscire sano e salvo da qcvyváznout bez újmy z čeho

uscire: uscire dall'adolescenzavyrůst z puberty

uscire: far uscire l'acqua da qcvypustit vodu z čeho

bolide: È uscito come un bolide.Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešel

con: Esci con l'ombrello.Vem si (ven) deštník.

con: Non esce con la pioggia.Za deště nechodí ven.

di: È uscito di casa ...Vyšel z domu ...

lui: È uscita con il suo lui.Šla ven s tím svým.

nonostante: È uscito nonostante la pioggia.Šel ven, i když pršelo.

per: Sto per uscire.Jsem na odchodu.

poco: Esce poco.Chodí ven málokdy.

poiché: Poiché fu uscito, si mise a piovere.Poté, co vyšel ven, začalo pršet.

questo: Non uscire con questo freddo!Nechoď ven v takové zimě!

uscire: È uscita a fare la spesa.Šla nakoupit.

uscire: Il fumo esce dal comignolo.Z komína vychází dým.

uscire: Il sabato esco con le amiche.V sobotu chodím ven s kamarádkami.

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.

uscire: Dove vuole uscire il tuo discorso?Kam tím směřuješ?

vestirsi: Si vestì per uscire.Oblékl se na ven.

comune: andarsene/uscire dalla comunevypadnout, zmizet, odejít

entrare: entrare da un orecchio e uscire dall'altrojít jedním uchem tam a druhým ven

esca: aggiungere esca al fuocopřilévat oleje do ohně

esca: dare esca a qcpodnítit, rozdmýchat co vášně ap.

: uscire di sévyletět, neudržet se, vyjet ztratit nervy ap.

solco: uscire dal solcovymanit/dostat se ze zaběhaných kolejí

uscire: Mi esce dalle orecchie.Mám toho už plné zuby.

uscire: uscire di sennozešílet, zbláznit se, ztratit rozum

čerstvý: být čerstvý absolvent čehoessere appena uscito da qc

data: vstupní/výstupní datadati di immissione/di uscita

kóma: probrat se z kómatuuscire dal coma

nouzový: nouzový východuscita di sicurezza

píchnout si: píchnout si příchod/odchodtimbrare l'entrata/l'uscita, timbrare il cartellino (all'entrata)/(all'uscita)

pozvat: pozvat někam (ven) koho dívku ap.chiedere q di uscire

přeskočit: komu přeskočiloq è uscito di senno, q è andato fuori di testa, q sta dando i numeri

přístav: vyplout z přístavuuscire dal porto

pustit: pustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q

sjezd: sjezd z dálniceuscita autostradale

slepý: slepá ulicevicolo cieco, strada senza uscita

smysl: nebýt při smyslechessere uscito di senno

tisk: vyjít tiskemessere dato alle stampe, uscire dalle stampe