Hlavní obsah

responsabilità

Podstatné jméno ženské

  • di/per qc (z)odpovědnost, ručení za co vedoucího ap.società a responsabilità limitata/illimitataspolečnost s ručením omezeným/neomezenýmassumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

Vyskytuje se v

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

educare: educare alla responsabilitàvychovat ke zodpovědnosti

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

società: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.

alibistický: alibistické chování/přehazování odpovědnostilo scaricabarile (di responsabilità)

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocostringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qc

nést: nést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qc

odpovědnost: mít odpovědnost za coavere la responsabilità di qc

odpovědnost: převzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qc

odpovědnost: trestní odpovědnostresponsabilità penale

omezený: společnost s ručením omezenýmsocietà a responsabilità limitata, zkr. S.r.l., Srl, ve Švýcarsku società a garanzia limitata, zkr. Sagl

povinný: povinné ručení pojištění motoristů(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

ručení: společnost s ručením omezenýmsocietà a responsabilità limitata

ručení: povinné ručení vozidla(assicurazione) responsabilità civile auto, RCA

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmsocietà a responsabilità limitata

tíha: tíha zodpovědnostipeso della responsabilità

trestní: trestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penale

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

pociťovat: Pociťovala odpovědnost za svého syna.Sentiva la responsabilità del proprio figlio.

počínat si: Počínal si nezodpovědně.Si comportava con poca responsabilità.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

zodpovědný: vysoce zodpovědný úkolcompito di alta responsabilità

režie: vzít co do své režieprendere responsabilità di qc

triko: hovor. hodit to na triko komuscaricare le proprie responsabilità su q