Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • (právo ap.) penale(odpovědnost ap. též) criminaletrestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní zákoníkcodice penaletrestní rejstříkcasellario giudiziale

Vyskytuje se v

čin: trestný činreato , zločin crimine , delitto

kop: pokutový/trestný kopcalcio di rigore/punizione

lavice: sport. trestná lavicepanca delle penalità, panca puniti

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činu komuessere complice di q

odpovědnost: trestní odpovědnostresponsabilità penale

právo: práv. obchodní/trestní právodiritto commerciale/penale

rejstřík: práv. trestní rejstříkcasellario giudiziale

spoluviník: spoluviník trestného činucomplice del delitto

trestný: práv. trestný čincrimine , atto criminale, zločin delitto , reato

trestný: sport. trestný kopcalcio di punizione

trestný: sport. trestná lavicepanca delle penalità

zákoník: práv. občanský/trestní zákoníkCodice Civile/Penale

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuavere precedenti penali

dopustit se: Dopustil se trestného činu.Ha commesso un reato.

autore: l'autore del reatopachatel (trestného) činu

calcio: calcio di rigore/di punizionepokutový/trestný kop

certificato: dir. certificato del casellario guidiziale, certificato penalevýpis z trestního rejstříku

codice: codice civile/penaleobčanský/trestní zákoník

concorso: concorso nel reatospoluúčast na trestném činu více osob

denuncia: sporgere denuncia (alla polizia)podat trestní oznámení (na policii)

diritto: diritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo

fedina: avere la fedina pulitamít čistý (trestní) rejstřík

fedina: avere la fedina sporcamít záznam v (trestním) rejstříku

imprescrittibile: delitto imprescrittibilenepromlčitelný trestný čin

panca: sport panca delle penalitàtrestná lavice

penale: fedina penaletrestní rejstřík

penale: diritto/codice penaletrestní právo/zákoník

qualificato: dir. delitto qualificatokvalifikovaný trestný čin

rito: rito penaletrestní řízení

spedizione: spedizione punitivatrestná výprava

supposizione: dir. supposizione di stato/parto= trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvků

tiro: tiro di primatrestný kop

tiro: tiro liberotrestný hod

tribunale: tribunale militare/penalevojenský/trestní soud

violento: crimine violentonásilný (trestný) čin

reato: Ha commesso un reato.Dopustil se trestného činu.

sporco: Ha la fedina penale sporca.Má záznam v trestním rejstříku.