Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • (právo ap.) penale(odpovědnost ap. též) criminaletrestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní zákoníkcodice penaletrestní rejstříkcasellario giudiziale

Vyskytuje se v

čin: trestný činreato , zločin crimine , delitto

kop: pokutový/trestný kopcalcio di rigore/punizione

lavice: sport. trestná lavicepanca delle penalità, panca puniti

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činu komuessere complice di q

odpovědnost: trestní odpovědnostresponsabilità penale

právo: práv. obchodní/trestní právodiritto commerciale/penale

rejstřík: práv. trestní rejstříkcasellario giudiziale

spoluviník: spoluviník trestného činucomplice del delitto

trestný: práv. trestný čincrimine , atto criminale, zločin delitto , reato

zákoník: práv. občanský/trestní zákoníkCodice Civile/Penale

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuavere precedenti penali

dopustit se: Dopustil se trestného činu.Ha commesso un reato.

autore: pachatel (trestného) činul'autore del reato

calcio: pokutový/trestný kopcalcio di rigore/di punizione

certificato: výpis z trestního rejstříkudir. certificato del casellario guidiziale, certificato penale

codice: občanský/trestní zákoníkcodice civile/penale

concorso: spoluúčast na trestném činu více osobconcorso nel reato

denuncia: podat trestní oznámení (na policii)sporgere denuncia (alla polizia)

diritto: soukromé/veřejné/trestní/občanské právodiritto privato/pubblico/penale/civile

fedina: mít čistý (trestní) rejstříkavere la fedina pulita

imprescrittibile: nepromlčitelný trestný čindelitto imprescrittibile

panca: trestná lavicesport panca delle penalità

penale: trestní rejstříkfedina penale

qualificato: kvalifikovaný trestný čindir. delitto qualificato

rito: trestní řízenírito penale

spedizione: trestná výpravaspedizione punitiva

supposizione: = trestný čin podvodného nahlášení narození dítěte za účelem čerpání státních příspěvkůdir. supposizione di stato/parto

tiro: trestný koptiro di prima

tribunale: vojenský/trestní soudtribunale militare/penale

violento: násilný (trestný) čincrimine violento

reato: Dopustil se trestného činu.Ha commesso un reato.

sporco: Má záznam v trestním rejstříku.Ha la fedina penale sporca.

trestní: trestní právo/stíhání/odpovědnostdiritto/azione giudiziaria/responsabilità penale