Hlavní obsah

fede

Podstatné jméno ženské

  1. in q/qc víra, (naprostá) důvěra, věření v koho/coin buona fedev dobré vířeprestare fede a qcvěřit čemu slibu ap.aver fede nel progressověřit v pokrokdi poca fedenevěřící, nedůvěřivýuomo di poca fedenedůvěřivec, nevěřící Tomášdegno di fededůvěryhodnýin fede mia!přísahám!, na mou duši!
  2. víra, přesvědčení názorové, vyznánífede cristianakřesťanská vírafede ebraicažidovská vírafede musulmanaislám
  3. věrnost, loajalitafede coniugalemanželská věrnostmantenere fede a qcdodržet co slovo ap.promessa di fedeslib věrnostigiurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo
  4. snubní prsten
  5. list osvědčující, certifikátcomm. fede di depositoskladní list

Vyskytuje se v

prestare: prestare fede a q(u)věřit komu

confessare: confessare una fedevyznávat víru

důkaz: come prova/testimonianza di qc, form. podepsat ap. in fede di qcna důkaz čeho

prsten: fede (nuziale), anello nuzialesnubní prsten

víra: fare qc in buona fedeudělat co v dobré víře

fede: in buona fedev dobré víře