Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) beneNení mi dobře.Non mi sento bene.Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.To zní dobře. návrh ap.Questo suona bene.být na tom dobře finančně ap.essere ben messo
  2. (správně) correttamente
  3. (příznivě, příjemně) beneMěj se dobře.Stammi bene.

Částice

  • anova bene, va be'(souhlasně) d'accordo

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

co: co nejlepšíil migliore possibile

co: co nejlépeal meglio

den: dobrý denbuon giorno

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

dobrý: mít dobrou náladuessere di buon umore

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

gesto: gesto dobré vůlegesto di buona volontà

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

kritika: získat/vysloužit si dobré kritikyricevere critiche positive/favorevoli

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

lepší: dvakrát lepšídue volte migliore

lepší: změna k lepšímucambiamento in meglio/per il meglio

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

mnoho: o mnoho lepšímolto migliore

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

náš, naše: naši dobří přáteléi nostri buoni amici

nedobrý: nedobré znameníbrutto segno

nejlépe: udělat to co nejlépefare il meglio possibile

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Inviatelo, preferibilmente via email.

nejlepší: Všechno nejlepší!Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěnel miglior caso

noc: Dobrou noc.Buona notte.

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

oblečený: dobře oblečenýben vestito

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

ovladatelný: dobře ovladatelný vozidlo ap.maneggevole, facile da manovrare, řiditelný obecně manovriero/-a

placený: dobře placené místoposto ben pagato

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

poznání: o poznání lepšísensibilmente/notevolmente migliore

prodejný: dobře prodejnýfacile da vendere

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

přání: přání všeho nejlepšíhotanti auguri, migliori auguri

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

reputace: mít dobrou reputacigodere di (una) buona reputazione

rostlý: dobře rostlý postavouben fatto/-a, (ben) piantato/-a

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

situovaný: dobře situovanýspolečensky piazzato/-a, finančně ben messo/-a, benestante

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

spolu: vycházet spolu (dobře)andare d'accordo

ten, ta, to: čím dřív, tím lépeprima è meglio è

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

udělat: udělat komu dobřefare bene a q

vespolek: Dobrý den/Nazdar vespolek.Buongiorno/Ciao a tutti.

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

víra: udělat co v dobré vířefare qc in buona fede

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

vůle: ani při nejlepší vůlinonostante tutta la buona volontà

vykonat: vykonat dobrý skutekcompiere una buona azione

vymyšlený: dobře/špatně vymyšlenýben/mal pensato

výraz: jako výraz dobré vůlecome espressione di buona volontà

vztah: mít dobré vztahy s kýmavere buone relazioni con q, essere in rapporti amichevoli con q

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin buona salute

zkrátka: zkrátka a dobřein poche parole, in una parola

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

znamení: dobré znameníbuon auspico

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

živený: dobře živenýben nutrito, i při těle ap. (bene) in carne

žízeň: (dobrý) na žízeň, žízeň zahánějící nápoj ap.dissetante

bavit se: Dobře se bavte!Divertitevi bene!, Buon divertimento!

bezesporu: Je bezesporu nejlepší.È indiscutibilmente il migliore.

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

cítit se: Necítím se dobře.Non mi sento bene.

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

dělat: Alkohol mi nedělá dobře.L'alcol non mi fa bene.

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.

dobrý: můj dobrý přítelil mio buon amico

dobrý: Je dobrý v matematice.È bravo in matematica.

dobrý: být v dobré kondiciessere in ottima forma

dobrý: Je dobré vědět...È bene sapere ...

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuessere ben conservato