Hlavní obsah

spolu

Příslovce

  1. (pohromadě, společně) insiemeChodíme spolu. partneřiStiamo insieme.
  2. (navzájem) insieme, reciprocamenteMluvili spolu.Si sono parlati.vycházet spolu (dobře)andare d'accordo

Vyskytuje se v

mluvit: mluvit spolu nebýt rozhádaní ap.parlarsi

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

blízký: Mají spolu blízký vztah.Hanno un rapporto stretto.

dělit se: Dělili se spolu o peníze.Si dividevano i soldi tra di loro.

chodit: Chodí spolu. milenci ap.Escono insieme.

ladit: Ty barvy spolu hezky ladí.Quei colori si intonano/stanno bene insieme.

mluvit: Mluvili jsme spolu o tom.Ne abbiamo parlato insieme.

mluvit: spolu dva roky nemluví.Non si parlano da due anni.

rozejít se: Rozešli se spolu.Si sono lasciati.

sousedit: Domy spolu sousedí.Le case sono una accanto all'altra.

souviset: Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.

strávit: Strávili spolu celý den.Hanno trascorso tutta la giornata insieme.

trávit: Všechen čas trávili spolu.Hanno trascorso tutto il tempo insieme.

connessione: essere in connessionebýt (vzájemně) propojený i souvislostí ap., souviset (spolu)

vivere: vivere insiemežít spolu

abitare: Abitano insieme.Bydlí spolu.

coppia: Fate una bella coppia.Jste krásný pár., Moc vám to spolu sluší.

già: Avevamo già parlato.Už jsme spolu mluvili.

insieme: Quei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.

insieme: Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.

parlarsi: Non si parlano più.spolu nemluví.

separato: Vivono separati.Žijí odděleně., Nežijí spolu.