Hlavní obsah

spolu

Příslovce

  1. (pohromadě, společně) insiemeChodíme spolu. partneřiStiamo insieme.
  2. (navzájem) insieme, reciprocamenteMluvili spolu.Si sono parlati.vycházet spolu (dobře)andare d'accordo

Vyskytuje se v

mluvit: mluvit spolu nebýt rozhádaní ap.parlarsi

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

blízký: Mají spolu blízký vztah.Hanno un rapporto stretto.

dělit se: Dělili se spolu o peníze.Si dividevano i soldi tra di loro.

chodit: Chodí spolu. milenci ap.Escono insieme.

ladit: Ty barvy spolu hezky ladí.Quei colori si intonano/stanno bene insieme.

rozejít se: Rozešli se spolu.Si sono lasciati.

sousedit: Domy spolu sousedí.Le case sono una accanto all'altra.

souviset: Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.

strávit: Strávili spolu celý den.Hanno trascorso tutta la giornata insieme.

trávit: Všechen čas trávili spolu.Hanno trascorso tutto il tempo insieme.

connessione: být (vzájemně) propojený i souvislostí ap., souviset (spolu)essere in connessione

vivere: žít spoluvivere insieme

abitare: Bydlí spolu.Abitano insieme.

coppia: Jste krásný pár., Moc vám to spolu sluší.Fate una bella coppia.

già: Už jsme spolu mluvili.Avevamo già parlato.

insieme: Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.Quei colori stanno bene insieme.

parlarsi: Už spolu nemluví.Non si parlano più.

separato: Žijí odděleně., Nežijí spolu.Vivono separati.

spolu: Chodíme spolu. partneřiStiamo insieme.