Hlavní obsah

dohromady

Příslovce

  1. (v jeden celek) insiemejít dohromady barvy ap.andare bene insieme
  2. (celkem) in tutto
  3. (společně) insieme

Vyskytuje se v

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

società: (comprare qc) in società(koupit co) dohromady/společně sdílet ap.

tutto: in tuttocelkem, dohromady

tutto: tutto sommatovcelku, dohromady

vedere: Vedi di rimetterti.Koukej se dát dohromady., Seber se.