Hlavní obsah

chovat se

Nedokonavé sloveso

  • jak (ke komu) comportarsi come (con q)(jednat s někým) ke komu jak trattare q comechovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

Vyskytuje se v

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

sportovně: chovat se sportovněcomportarsi sportivamente

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

rasisticky: chovat se rasistickycomportarsi da razzista

žensky: chovat se ženskycomportarsi da donna

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

confidenza: trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrně

contegno: darsi un contegnochovat se/tvářit se důstojně/slušně

dignità: comportarsi con dignitàchovat se důstojně

stranezza: fare stranezzedělat divné věci, chovat se zvláštně

comportarsi: Si comporta bene.Chová se slušně.

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

da: Si comporta da amico.Chová se jako přítel.

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

trattare: Mi tratta come un amico.Chová se ke mně jako k příteli.

branco: essere nel brancojít s davem, chovat se stádně

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

puzza: avere la puzza sotto il nasochovat se povýšeně