Hlavní obsah

chovat se

Nedokonavé sloveso

  • jak (ke komu) comportarsi come (con q)(jednat s někým) ke komu jak trattare q comechovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

Vyskytuje se v

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

sportovně: chovat se sportovněcomportarsi sportivamente

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

rasisticky: chovat se rasistickycomportarsi da razzista

žensky: chovat se ženskycomportarsi da donna

bambino: chovat se jako dítěfare il bambino

confidenza: chovat se ke komu důvěrnětrattare q con confidenza

contegno: chovat se/tvářit se důstojně/slušnědarsi un contegno

dignità: chovat se důstojněcomportarsi con dignità

stranezza: dělat divné věci, chovat se zvláštněfare stranezze

comportarsi: Chová se slušně.Si comporta bene.

da: Chová se jako přítel.Si comporta da amico.

stesso: Chová se stejně.Si comporta nello stesso modo.

trattare: Chová se ke mně jako k příteli.Mi tratta come un amico.

branco: jít s davem, chovat se stádněessere nel branco

cristiano: chovat se jak se sluší a patřícomportarsi da cristiano

puzza: chovat se povýšeněavere la puzza sotto il naso

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male