Hlavní obsah

chovat

Nedokonavé sloveso

  1. (v náručí) koho/co tenere tra le braccia q/qc
  2. (zvířata) allevareChovají koně.Allevano i cavalli.
  3. kniž.(nenávist ap.) co nutrire qc

Vyskytuje se v

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

sportovně: chovat se sportovněcomportarsi sportivamente

zášť: chovat ke komu zášťserbare/provare rancore verso q, tenere il broncio a q

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

rasisticky: chovat se rasistickycomportarsi da razzista

žensky: chovat se ženskycomportarsi da donna

animale: chovat zvířeallevare un animale

bambino: chovat se jako dítěfare il bambino

confidenza: chovat se ke komu důvěrnětrattare q con confidenza

contegno: chovat se/tvářit se důstojně/slušnědarsi un contegno

dignità: chovat se důstojněcomportarsi con dignità

portare: chovat zášť ke komuportare rancore a q

pregio: mít/chovat v úctě, ctít, vážit si kohoavere/tenere q in pregio

prezzo: chovat koho ve velké úctětenere q in gran prezzo

ruggine: nevražit na koho, chovat zášť ke komuavere della ruggine con q

serbare: chovat ke komu zášť, nevražit na kohoserbare rancore/odio verso q

stranezza: dělat divné věci, chovat se zvláštněfare stranezze

comportarsi: Chová se slušně.Si comporta bene.

con: Ke mně se tak chová.Con me si comporta così.

da: Chová se jako přítel.Si comporta da amico.

stesso: Chová se stejně.Si comporta nello stesso modo.

trattare: Chová se ke mně jako k příteli.Mi tratta come un amico.

branco: jít s davem, chovat se stádněessere nel branco

cristiano: chovat se jak se sluší a patřícomportarsi da cristiano

puzza: chovat se povýšeněavere la puzza sotto il naso

chovat: Chovají koně.Allevano i cavalli.