Hlavní obsah

dojem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pocit, účinek) impressione fPůsobí dojmem, žeDa l'impressione che...Mám dojem, že...Ho l'impressione che...udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q
  2. (zdání) senso mMám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

celkový: celkový dojemimpressione generale

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.Non mi ha fatto buona impressione.

vzbudit: vzbudit dojemprovocare un'impressione

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

působit: Působil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu, že...Non posso fare a meno di pensare che...

velký: velký dojemgrande impressione

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

caso: far(e) caso a q/qcvšímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojem

comparsa: far(e) comparsa(u)dělat dobrý dojem, předvést se, blýsknout se

effetto: fare l'effettopůsobit dojmem

figura: fare bella figura con qudělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kým

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

penoso: Faceva un'impressione penosa.Působil žalostným dojmem.

pietoso: fare un'impressione pietosa a qpůsobit na koho žalostným dojmem

presentarsi: presentarsi benedobře zapůsobit, udělat dobrý dojem

brutto: Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.

figura: Ha fatto bella figura con lei.Udělal na ni dobrý dojem.

risultare: Non mi risulta che ...Nevím o tom , že by ..., Nemám ten dojem, že ...

meschino: fare una figura meschina(u)dělat špatný dojem, zesměšnit se

scena: fare scenaupoutat pozornost, zapůsobit, udělat dojem