Hlavní obsah

vzbudit

Dokonavé sloveso

  1. (ze spánku) koho svegliare qVzbuď mě v šest.Svegliami alle sei.
  2. (pocity ap.) co svegliare(vyvolat) suscitare, provocare, destare qcvzbudit dojemprovocare un'impressionevzbudit čí nadějeaccendere le speranze di q

Vyskytuje se v

naděje: accendere le speranzevzbudit naděje

podezření: desstare sospetti, provocare il sospetto di qvzbudit čí podezření

aby: Si preoccupava di non svegliare i genitori.Bála se, aby nevzbudila rodiče.

vzbudit se: Svegliati!Vzbuď se!

chiamare: farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest

muovere: muovere a pietàvzbudit soucit

suscitare: suscitare l'interesse di qvzbudit čí zájem

sveglia: dare la sveglia a qudělat komu budíček, vzbudit koho

provocare: provocare il sospetto di qvzbudit čí podezření

vzbudit: provocare un'impressionevzbudit dojem