Hlavní obsah

naděje

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (víra) na co speranza f di qcv naději, že ...sperando che ...vzbudit nadějeaccendere le speranzezmařit čí nadějefrustrare le speranze di q
  2. (slibná osoba, věc) speranza f

Vyskytuje se v

vzbudit: accendere le speranze di qvzbudit čí naděje

nadít se, nadát se: Prima che tu te ne accorga...Než se naděješ... rázem ap.

pochovat: Ha seppellito tutte le sue speranze.Pochoval veškeré své naděje.

rozplynout se: Le speranze sono svanite.Naděje se rozplynuly.

jiskra: filo/lampo di speranzajiskra naděje

pohřbít: frustrare/far svanire tutte le speranzepohřbít veškeré naděje

poslední: La speranza muore per ultima.Naděje umírá poslední.

svitnout: Si accese una luce di speranza per q.komu svitla naděje.

bagliore: bagliore di speranzazáblesk naděje

barlume: barlume di speranzajiskra naděje

filo: filo di speranzašpetka naděje

lampo: lampo di speranza/gioiazáblesk naděje/radosti

nessuno: la nessuna speranza di vitavůbec žádná životní naděje

raggio: raggio di speranzazáblesk/jiskra naděje

speranza: perdere ogni speranza di qcztratit veškeré naděje na co

svanire: La speranza svanì.Naděje pohasla.

tradire: tradire le speranzezmařit naděje

spiraglio: spiraglio di speranzajiskřička naděje

naděje: sperando che ...v naději, že ...