Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) ultimo/-aposlední vůleultime volontà f pl, (závěť) testamento m
  2. (nejnovější) ultimo/-a(nedávný) recenteposlední dobouultimamente, di recente, recentemente
  3. (nevýznamný) ultimo/-a(podřadný) ulteriore

Vyskytuje se v

doba: ultimamente, di recente, recentementev poslední době

neposlední: (come) ultimo ma non meno importantev neposlední řadě

pomazání: estrema unzioneposlední pomazání

řada: e ultimo ma non meno importantea v neposlední řadě

vůle: le ultime volontà, závěť testamento poslední vůle

doletět: Sono arrivati di corsa all'ultimo momento.Doletěli na poslední chvíli.

na: lasciare qc all'ultimo momentonechávat co na poslední chvíli

naskočit: È saltato sul treno all'ultimo momento.Naskočil do vlaku na poslední chvíli.

odletět: È partito con l'ultimo aereo.Odletěl posledním letadlem.

propadnout: Il suo ultimo film ha fatto fiasco.Jeho poslední film propadl.

za: per l'ultima settimanaza poslední týden

kapka: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso!Tak to je poslední kapka! únosnosti

naděje: La speranza è l'ultima a morire.Naděje umírá poslední.

puntík: fino all'ultimo punto/dettagliodo (posledního) puntíku detailně

slovo: avere l'ultima parola in qcmít poslední slovo v čem

výkřik: l'ultimo grido della modaposlední výkřik módy

addio: l'ultimo addioposlední sbohem

centesimo: přen. al centesimodo posledního halíře

corsa: l'ultima corsaposlední spoj noční ap. - autobus,vlak

dimora: ultima/estrema dimoramísto posledního odpočinku hrob

disposizione: ultime disposizioniposlední přání umírajícího

edizione: l'ultima edizione del festivalposlední ročník festivalu

grido: přen. ultimo gridoposlední výkřik módy, techniky ap.

moda: all'ultima modapodle poslední módy

modello: l'ultimo modello di lavatriceposlední model pračky

momento: all'ultimo momentona poslední chvíli

ora: all'ultima orana poslední chvíli, v poslední hodince před smrtí

parola: ultima parolaposlední slovo

recente: (il) più recenteposlední, nejnovější zpráva ap.

rendere: rendere gli estremi onori a qvzdát poslední poctu komu

riposo: l'eterno riposoposlední odpočinek, věčný spánek

saluto: estremo saluto a qposlední rozloučení s kým pohřeb ap.

stremo: essere allo stremobýt v koncích, mlít z posledního, být u konce svých sil

supremo: nell'ora supremav poslední hodince před smrtí

ultimo: per ultimo, da/in ultimo(až) jako poslední, (až) na konec

unzione: unzione degli infermi, estrema unzioneposlední pomazání

volontà: ultime volontàposlední vůle

a: Sono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

novità: le ultime novità della modaposlední módní novinky

qua: da cinque mesi in quaposledních pět měsíců

camicia: přen. dare (anche) la camiciarozdat se, dát i to poslední být štědrý

cena: Ultima CenaPoslední večeře Krista

giudizio: relig. Giudizio (universale)Poslední soud

goccia: fino all'ultima goccia(až) do poslední kapky, až do dna

merla: giorni della merlaposlední tři mrazivé lednové dny z italské pohádky o kosici, která přečkala tyto 3 dny ukrytá v komíně

pulitura: dare l'ultima pulitura a qcdoladit co práci ap., vychytat poslední mouchy na čem

risorsa: come ultima risorsaaž jako poslední možnost řešení ap., v krajním případě

speranza: La speranza è ultima a morire.Naděje umírá poslední.

spiaggia: přen. ultima spiaggiaposlední možnost

universale: il giudizio universaleposlední soud

poslední: ultime volontà , závěť testamento poslední vůle