Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) prezzo m(nutná oběť ap.) costo mcena za kusprezzo al pezzoza rozumnou/dostupnou cenua un prezzo ragionevole/abbordabileza každou cenucosti quel che costi, a ogni costoza cenu čeho oběti ap.a costo di qc, rimettendoci qc
  2. (hodnota) valore m
  3. (smysl) utilità f, scopo mTo nemá cenu.(nestojí to za to) Non ne vale la pena., (je to zbytečné) Non serve., È inutile.
  4. (odměna) premio mNobelova cena mírupremio Nobel per la pace

Vyskytuje se v

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

acquisto: prezzo di acquistokupní cena

alto: prezzi altivysoké ceny

amatore: prezzo da amatoresběratelská cena/hodnota

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

basso: a prezzo bassolevně, za nízkou cenu

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

calo: il calo dei prezzipokles cen

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

combinare: jen stěží vyžít být velmi chudýpřen. combinare il pranzo con la cena

competitivo: a prezzi competitiviza konkurenční ceny

concordabile: prezzo concordabilecena dohodou

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

contenuto: a prezzo contenutoza rozumnou cenu

contrattabile: prezzo contrattabilesmluvní cena

costo: přen. a costo di qcza cenu čeho ztráty, života ap.

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

distribuzione: distribuzione dei premipředávání cen

fisso: prezzo fissopevná cena

forfait: prezzo a forfaitpaušální cena

galeotto: večeře, na které se seznámilicena galeotta

grande: il Gran PremioVelká cena

indicativo: prezzo indicativoorientační cena

intero: biglietto interojízdenka za plnou cenu

invito: pozvání na večeřiinvito a cena

irrisorio: prezzo irrisoriosměšná cena

lancio: prezzo/offerta di lanciozaváděcí cena/nabídka

liquidazione: prezzi di liquidazionevýprodejové ceny

listino: prezzi/costi di listinoceníkové ceny/náklady

lume: večeře při svíčkáchcena a lume di candela

maniera: in ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenu

mercato: a buon mercatoza dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupit

metà: vendere qc a metà prezzoprodávat co za poloviční cenu

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

migliore: a miglior prezzoza lepší cenu, levněji

moderato: a prezzo moderatoza rozumnou cena

negoziabile: prezzo negoziabilecena dohodou

normale: prezzi normaliběžné ceny

occasione: d'occasionepoužitý, ojetý auto ap., z druhé ruky, příležitostný slovo ap., zvýhodněný, za výhodnou cenu

offerta: prezzo di offertanabídková cena prodávajícího

ogni: a ogni costoza každou cenu

onesto: a prezzo onestoza slušnou cenu

pezzo: prezzo al pezzocena za kus

popolare: prezzi popolarilidové ceny

premio: sport gran premiovelká cena F1 ap.

prezzo: econ. prezzo unitariojednotková cena

proporzione: proporzione qualità/prezzopoměr kvalita/cena

quattordici: fare/realizzare un quattordicivyhrát první (cenu)

raccomandato: prezzo raccomandatodoporučená cena

ragionevole: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

rapporto: rapporto qualità/prezzopoměr cena/výkon

regolamentare: regolamentare i prezziregulovat ceny příkazově

ribassato: a prezzo ribassatoza sníženou cenu, se slevou

ricco: bohatá/vydatná večeřericca cena

riduzione: riduzione del/sul prezzosnížení ceny, sleva

ritirare: ritirare il premiopřevzít cenu vítěz ap.

rivedere: rivedere i prezziupravit ceny inflačně ap.

scemare: scemare di valoreztrácet/klesat/pozbýt na ceně

simbolico: a/per un prezzo simbolicoza symbolickou cenu

stabilità: stabilità dei prezzistabilnost cen

stracciato: prezzi stracciatimimořádně nízké ceny benzínu ap.

trattabile: prezzo trattabilecena k jednání, sleva možná při nabídce ap., cena dohodou, smluvní cena o níž lze jednat

tutto: a tutti i costiza každou/jakoukoli cenu

unità: prezzo per unitàcena za kus

uscire: jít na večeři venuscire a cena

valore: rapporto valore e prezzopoměr cena - výkon

vigilia: štědrovečerní večeřela cena della vigilia

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

aggirarsi: Il prezzo s'aggira su...Cena se pohybuje kolem...

ascesa: I prezzi sono in ascesa.Ceny rostou.

assegnare: Il premio sarà assegnato ...Cena bude udělena ...

che: È inutile che tu lo faccia.Nemá cenu, abys to dělal.

chiedere: Hanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

concordare: Abbiamo concordato il prezzo ...Dohodli jsme cenu ...

meno: L'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.

nomina: Ha ricevuto una nomina ai Grammy.Byl nominován na (cenu) Grammy.

oscillare: I prezzi sul mercato oscillano.Ceny na trhu kolísají.

cena: jít na večeřiandare a cena

akční: prezzo di offerta, hl. zaváděcí prezzo di promozioneekon. akční cena

balné: spese di spedizione e imballo (incluse)poštovné a balné (v ceně)

bez, beze: prezzi IVA esclusaceny bez DPH

bezkonkurenční: prezzi imbattibilibezkonkurenční ceny

dohoda: prezzo negoziabilecena dohodou

držitel: vincitore del premiodržitel ceny ze soutěže ap.

jednotkový: prezzo unitariojednotková cena

katalogový: prezzo di catalogokatalogová cena

konkurenční: a prezzo concorrenzialeza konkurenční cenu

kus: il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...ekon. cena za kus ...

laureát: vincitore del premio Nobel per/in qclaureát Nobelovy ceny za co

lidový: a prezzi (molto) abbordabiliza lidové ceny

odhadní: prezzo stimatoodhadní cena

pohyb: fluttuazione dei prezziekon. pohyb(y) cen

poloviční: a metà prezzoza poloviční cenu

pořizovací: prezzo/costi d'acquistopořizovací cena/náklady

propad: crollo dei prezzipropad cen

přemrštěný: prezzi eccessivi/esorbitantipřemrštěné ceny

převzít: ritirare il premiopřevzít cenu/ocenění vítěz ap.

příznivý: ad un prezzo favorevoleza příznivou cenu

regulovaný: prezzi regolamentatiregulované ceny

regulovat: regolamentare/regolare i prezziregulovat ceny příkazově

rozumný: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

slušný: a prezzi ragionevoliza slušné ceny

snížený: a prezzi ridotti, a prezzoza snížené ceny

spotřebitelský: indice dei prezzi al consumoindex spotřebitelských cen

štědrovečerní: štědrovečerní večeřecena della vigilia di Natale

udělat: udělat večeřipreparare la cena

úprava: aggiustamento dei prezziekon. úprava cen

útěcha: premio di consolazionecena útěchy

večeře: u večeřea cena

velký: Gran Premio , Grand Prix sport. Velká cena

výhodný: a prezzi vantaggiosiza výhodné ceny

výkon: rapporto qualità/prezzopoměr cena - výkon

vyvolávací: prezzo di riserva/partenzavyvolávací cena

za: a tutti i costiza každou cenu

zvýhodněný: a prezzo agevolatoza zvýhodněnou cenu

čtyřnásobek: I prezzi sono quadruplicati.Ceny stouply na čtyřnásobek.

dotknout se: L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.Zvýšení cen se dotkne všech.

klesat: I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.Ceny elektroniky budou klesat.

koukat: Non guardare solo i prezzi!Nekoukej jen na ceny!

na: Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.Cena klesla na 1 dolar.

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

pak: Povečeřel a pak šel spát.Ha cenato e poi è andato a letto.

pohybovat se: I prezzi vanno tra... e...Ceny se pohybují od... do...

pozvat: Pozval ji na večeři.L'ha invitato a cena.

propadnout se: I prezzi sono crollati del 30%.Ceny se propadly o 30%.

při: večeře při svíčkáchuna cena a lume di candela

relativně: Il prezzo è relativamente basso.Cena je relativně nízká.

ropa: prezzo del petrolio grezzocena surové ropy

růst: I prezzi aumentano/sono in crescita.Ceny rostou.

shrábnout: Ha fatto man bassa di tutti i premi.Shrábl všechny ceny.

u: u večeřea cena

vařit: vařit večeřicucinare/preparare la cena

vyhlašovací: prezzo di partenzavyhlašovací cena

vzrůst: I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.Ceny vzrostly o 3%.

zahrnovat: Il prezzo (non) include...Cena (ne)zahrnuje...

započítat: Il trasporto è computato nel prezzo.Doprava je započítána v ceně.

zlomek: per una frazione del prezzoza zlomek ceny

mléko: (È inutile) piangere sul latte versato.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.