Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) prezzo m(nutná oběť ap.) costo mcena za kusprezzo al pezzoza rozumnou/dostupnou cenua un prezzo ragionevole/abbordabileza každou cenucosti quel che costi, a ogni costoza cenu čeho oběti ap.a costo di qc, rimettendoci qc
  2. (hodnota) valore m
  3. (smysl) utilità f, scopo mTo nemá cenu.(nestojí to za to) Non ne vale la pena., (je to zbytečné) Non serve., È inutile.
  4. (odměna) premio mNobelova cena mírupremio Nobel per la pace

Vyskytuje se v

akční: ekon. akční cenaprezzo di offerta

balné: poštovné a balné (v ceně)spese di spedizione e imballo (incluse)

bez, beze: ceny bez DPHprezzi IVA esclusa

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyprezzi imbattibili

dohoda: cena dohodouprezzo negoziabile

držitel: držitel ceny ze soutěže ap.vincitore del premio

jednotkový: jednotková cenaprezzo unitario

katalogový: katalogová cenaprezzo di catalogo

konkurenční: za konkurenční cenua prezzo concorrenziale

kus: ekon. cena za kus ...il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...

laureát: laureát Nobelovy ceny za covincitore del premio Nobel per/in qc

lidový: za lidové cenya prezzi (molto) abbordabili

odhadní: odhadní cenaprezzo stimato

pohyb: ekon. pohyb(y) cenfluttuazione dei prezzi

poloviční: za poloviční cenua metà prezzo

pořizovací: pořizovací cena/nákladyprezzo/costi d'acquisto

propad: propad cencrollo dei prezzi

přemrštěný: přemrštěné cenyprezzi eccessivi/esorbitanti

převzít: převzít cenu/ocenění vítěz ap.ritirare il premio

příznivý: za příznivou cenuad un prezzo favorevole

regulovaný: regulované cenyprezzi regolamentati

regulovat: regulovat ceny příkazověregolamentare/regolare i prezzi

rozumný: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

slušný: za slušné cenya prezzi ragionevoli

snížený: za snížené cenya prezzi ridotti, a prezzo

spotřebitelský: index spotřebitelských cenindice dei prezzi al consumo

štědrovečerní: štědrovečerní večeřecena della vigilia di Natale

udělat: udělat večeřipreparare la cena

úprava: ekon. úprava cenaggiustamento dei prezzi

útěcha: cena útěchypremio di consolazione

vařit: vařit večeřicucinare/preparare la cena

večeře: u večeřea cena

večeře: slavnostní večeřecena di gala

večeře: mít k večeři coprendere qc per cena

večeře: jít na večeřiuscire a cena

velký: sport. Velká cenaGran Premio , Grand Prix

výhodný: za výhodné cenya prezzi vantaggiosi

výkon: poměr cena - výkonrapporto qualità/prezzo

vyvolávací: vyvolávací cenaprezzo di riserva/partenza

za: za každou cenua tutti i costi

zvýhodněný: za zvýhodněnou cenua prezzo agevolato

čtyřnásobek: Ceny stouply na čtyřnásobek.I prezzi sono quadruplicati.

dotknout se: Zvýšení cen se dotkne všech.L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.

klesat: Ceny elektroniky budou klesat.I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.

koukat: Nekoukej jen na ceny!Non guardare solo i prezzi!

na: Cena klesla na 1 dolar.Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

pak: Povečeřel a pak šel spát.Ha cenato e poi è andato a letto.

pohybovat se: Ceny se pohybují od... do...I prezzi vanno tra... e...

pozvat: Pozval ji na večeři.L'ha invitato a cena.

propadnout se: Ceny se propadly o 30%.I prezzi sono crollati del 30%.

při: večeře při svíčkáchuna cena a lume di candela

relativně: Cena je relativně nízká.Il prezzo è relativamente basso.

ropa: cena surové ropyprezzo del petrolio grezzo

růst: Ceny rostou.I prezzi aumentano/sono in crescita.

shrábnout: Shrábl všechny ceny.Ha fatto man bassa di tutti i premi.

u: u večeřea cena

vyhlašovací: vyhlašovací cenaprezzo di partenza

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

zahrnovat: Cena (ne)zahrnuje...Il prezzo (non) include ...

započítat: Doprava je započítána v ceně.Il trasporto è computato nel prezzo.

zlomek: za zlomek cenyper una frazione del prezzo

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(È inutile) piangere sul latte versato.

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

acquisto: prezzo di acquistokupní cena

alto: prezzi altivysoké ceny

amatore: prezzo da amatoresběratelská cena/hodnota

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

calo: il calo dei prezzipokles cen

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

competitivo: a prezzi competitiviza konkurenční ceny

concordabile: prezzo concordabilecena dohodou

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

contenuto: a prezzo contenutoza rozumnou cenu

contrattabile: prezzo contrattabilesmluvní cena

costo: přen. a costo di qcza cenu čeho ztráty, života ap.

costo: a nessun costoza žádnou cenu

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

distribuzione: distribuzione dei premipředávání cen

fisso: prezzo fissopevná cena

forfait: prezzo a forfaitpaušální cena

galeotto: cena galeottavečeře, na které se seznámili