Hlavní obsah

chiedere

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q (po)žádat, (po)prosit koho o co, požadovat co od kohoMi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.chiedere la mano di q(po)žádat o čí rukuchiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho
  2. qc a q zeptat se, ptát se koho na coChiedi l'ora.Zeptej se, kolik je hodin.
  3. qc požadovat, chtít, (na)účtovat si co, říct si o co cenuHanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

Vyskytuje se v

asilo: (po)žádat o azylchiedere asilo

autografo: (po)žádat koho o autogramchiedere l'autografo a q

bis: žádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.chiedere il bis

consenso: požádat o/získat svoleníchiedere/ottenere il consenso

elemosina: žebrat, prosit o almužnuchiedere l'elemosina

indennizzo: požádat o odškodnéchiedere un indennizzo

ora: zeptat se koho, kolik je hodinchiedere l'ora a q

perdono: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

piccolo: žádat koho o malou laskavostchiedere un piccolo favore a q

prestito: požádat koho o půjčkuchiedere un prestito a q

ragione: požadovat vysvětlení po komchiedere ragione a q

scusa: omluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za cochiedere scusa a q per qc

strada: ptát se na cestuchiedere la strada

udienza: požádat o slyšeníchiedere un'udienza

venia: omluvit se, (po)prosit o prominutíchiedere venia

bastare: Stačí říct.Basta chiedere.

divorzio: požádat o rozvodchiedere il divorzio

grazia: prosit o boží smilováníchiedere una grazia a Dio

mestiere: Popros o radu někoho z oboru/branže.Chiedi consiglio a uno del mestiere.

quanto: Kolik (za to) chce?Quanto chiede?

cesta: zeptat se na cestuchiedere/domandare la strada

nemožný: žádat nemožnéchiedere l'impossibile

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.

pozvat: pozvat někam (ven) koho dívku ap.chiedere q di uscire

prominutí: prosit koho o prominutíchiedere scusa a q

rozvod: zažádat o rozvodchiedere il divorzio

satisfakce: žádat satisfakcichiedere soddisfazione

souhlas: požádat koho o souhlaschiedere accordo a q

výkupné: žádat výkupné na komchiedere un riscatto a q

zažádat: písemně zažádatchiedere per iscritto

dohnat: Dohnala ho k žádosti o rozvod.L'ha costretto a chiedere il divorzio.

ještě: Ještě že jsme se zeptali.Abbiamo fatto bene a chiedere.

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

napočítat: Kolik ti za to napočítali?Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?

naúčtovat: Naúčtoval si za to 2000.Ha chiesto 2000.

někam: Někam ji pozvu. do kina ap.Le chiedo di uscire.

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.

prosba: Mám na Vás prosbu.Le chiedo un favore.

prosit: prosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permesso

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

shánět se: Sháněl se po mně někdo?Qualcuno ha chiesto di me?

stát: Nestojím o soucit.Non chiedo compassione.

stydět se: Nestyďte se zeptat...Non vi vergognate di chiedere...

troufat si: Netroufám si zeptat se.Non oso chiedere.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.Chiedere non costa niente.

žádat: Žádám vás, abyste...Vi chiedo di...

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

rozum: tahat z koho rozumyfarsi dare dei suggerimenti da q, chiedere lumi a q

ruka: požádat o ruku kohochiedere la mano di q

chiedere: (po)žádat o čí rukuchiedere la mano di q