Hlavní obsah

požádat

Dokonavé sloveso

  • koho o co chiedere qc a q(vyžádat si též) richiedere qc da qPožádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.Mohu tě o něco požádat? laskavost ap.Posso chiederti un favore?

Vyskytuje se v

grant: požádat o grantrichiedere una sovvenzione, fare una domanda di sovvenzione

souhlas: požádat koho o souhlaschiedere accordo a q

ruka: požádat o ruku kohochiedere la mano di q

asilo: (po)žádat o azylchiedere asilo

autografo: (po)žádat koho o autogramchiedere l'autografo a q

chiedere: (po)žádat o čí rukuchiedere la mano di q

consenso: požádat o/získat svoleníchiedere/ottenere il consenso

domandare: požádat o prominutídomandare scusa

indennizzo: požádat o odškodnéchiedere un indennizzo

prestito: požádat koho o půjčkuchiedere un prestito a q

udienza: požádat o slyšeníchiedere un'udienza

divorzio: požádat o rozvodchiedere il divorzio

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.