Hlavní obsah

pozdě

Příslovce

  1. (opožděně) tardi(se zpožděním) in ritardoJdu pozdě?Vengo in ritardo?Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.
  2. (v pokročilé, pozdější době) tardipozdějipiù tardi

Vyskytuje se v

nebo: dříve nebo pozdějiprima o poi, presto o tardi

nejpozději: co nejpozdějiil più tardi possibile

noc: (pozdě) v nociin tarda notte

obvykle: později než obvyklepiù tardi del solito

přijít: přijít pozdě kamarrivare tardi dove, mít zpoždění essere in ritardo

ačkoli: Ačkoli bylo pozdě....Malgrado fosse tardi...

: Ať nepřijdete pozdě!Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

být: Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

dostat se: K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.

na: Necháme to na později.Lasciamolo a dopo.

ne: Ne abys přišel pozdě.Bada di non venire tardi.

o: O pár dní později...Dopo qualche giorno...

prominout: Promiňte(, že jdu pozdě).Scusi (il ritardo).

přidat: Přidej, jdeme pozdě.Sbrigati/Muoviti, siamo in ritardo.

sice: Sice zaplatil, ale pozdě.Ha pagato sì, ma troppo tardi.

trochu: Jdeš trochu pozdě.Vieni un po' in ritardo.

než: Lépe pozdě než vůbec.Meglio tardi che mai.

přece: Pozdě, ale přece.Meglio tardi che mai.

alzarsi: vstát/vstávat brzy/pozděalzarsi presto/tardi

dopo: tak zatím, uvidíme se později pozdrava dopo

fondo: pozdě v noci, za temné nocia notte fonda

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

ora: v pozdní hodině, pozdě večera tarda ora

poi: dříve nebo pozdějiprima o poi

pomeriggio: pozdě odpolednenel tardo pomeriggio

presto: dřív nebo pozdějipresto o tardi

previsto: dříve/později než se očekávaloprima/dopo del previsto

ritardo: se zpožděním, pozdě, pozdní, zpožděný, opožděný, mající zpožděníin ritardo

tardi: pozdějipiù tardi

tardo: pozdě v nocia tarda notte

cercare: Snaž se nepřijít pozdě.Cerca di non far tardi.

ipotizzare: Předpokládejme, že přijede pozdě.Ipotizziamo che arriverà tardi.

arrivare: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Chi tardi arriva male alloggia.

frutta: (přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse(arrivare) alla frutta

mai: Raději pozdě než vůbec.Meglio tardi che mai.

meglio: Lépe pozdě než nikdy.Meglio tardi che mai.

troppo: Nikdy není pozdě.Non è mai troppo tardi.

pozdě: Jdu pozdě?Vengo in ritardo?