Hlavní obsah

brzy, brzo

Příslovce

  1. (zakrátko) presto(zanedlouho též) tra pocobrzy poté co ...poco dopo che ...
  2. (časně) presto(časně ráno) di buon'oraJeště je brzy.È ancora presto.vstát brzo ránoalzarsi presto la mattina, alzarsi di buon'orabrzy na jařeall'inizio della primavera

Vyskytuje se v

hodně: hodně brzymolto presto

nato: krátce/brzy natopoco dopo

zrána: brzy zránala mattina presto, presto al mattino

napsat: Brzy mi napiš.Scrivimi presto.

nashle: Brzy nashle.A presto.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.

odhadovat: Odhaduji, že to bude brzy.Prevedo che sarà presto.

smrákat se: Brzy se smráká.Si fa buio presto.

uzdravit se: Brzy se uzdrav!Guarisci presto!

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.Partiamo la mattina presto.

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.Ne fu subito stufo., Gli venne subito a nausea.

alzarsi: vstát/vstávat brzy/pozděalzarsi presto/tardi

arrivederci: Brzy na shledanou!Arrivederci a presto!

buonora: časně, brzy ráno vstávat, brzy, zavčas(u) jít spát ap.di buonora

giorno: za úsvitu, brzy zránasul far del giorno

innanzi: příliš brzy, předčasněinnanzi tempo

levataccia: (velmi) brzy vstá(va)tfare una levataccia

mattina: brzy/časně ránodi prima mattina

mattino: časně/brzy ránodi primo/buon mattino

ora: brzy, brzy ránodi buon'ora

poco: krátce/brzy natopoco dopo

presto: Vrátím se brzy., Hned jsem zpět.Ritornerò presto.

abituarsi: Zvykl jsem si brzo vstávat.Mi sono abituato ad alzarmi presto.

odiare: Strašně nerad brzy vstávám.Odio alzarmi presto.

brzy: brzy poté co ...poco dopo che ...