Hlavní obsah

nato

Přídavné jméno

  • narozen(ý), rozenýBianca Neri nata RossiBianca Neri(ová) rozená Rossi(ová)essere un artista/commerciante natobýt rozený umělec/obchodník

Vyskytuje se v

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

astro: astro nascentevycházející hvězd(ičk)a

cattività: nascere/vivere in cattivitànarodit se/žít v zajetí

nascente: giorno nascenterodící se/začínající den

nascere: far nascereporodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknout

nascere: sul nascerev zárodku, na počátku

nascere: nascere prematuropředčasně se narodit

nascere: nascere come funghirůst jako houby po dešti

poco: poco dopokrátce/brzy nato

primo: primo natoprvorozený syn

tempo: poco tempo dopozanedlouho, nedlouho nato

vivo: i nati viviživě narození

nascere: Sono nato nel 1980.Narodil jsem se v roce 1980.

nascere: Non sono nato ieri.Nejsem včerejší.

nascere: È nato bene.Narodil se do dobré rodiny. bohaté ap.

nascere: Sei nato vestito.Ty ses uměl narodit.

nascere: Il sole nasce ad oriente.Slunce vychází na východě.

quando: Quando sei nato?Kdy ses narodil?

ieri: Non sono nato ieri.Nejsem (přece) včerejší. naivní ap.

marzo: žert. essere nato di marzobýt jak aprílové počasí mít výkyvy nálad ap.

vzniklý: nově vzniklýnato da poco, recente

narodit se: Kde ses narodil?Dove sei nato?

narodit se: Narodil(a) jsem se v roce 1984.Sono nato/-a nel 1984.

včerejší: Nejsem včerejší.Non sono nato ieri.

zárodek: potlačit/zničit/utnout co v zárodkustroncare qc sul nascere