Hlavní obsah

nato

Přídavné jméno

  • narozen(ý), rozenýBianca Neri nata RossiBianca Neri(ová) rozená Rossi(ová)essere un artista/commerciante natobýt rozený umělec/obchodník

Vyskytuje se v

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

astro: astro nascentevycházející hvězd(ičk)a

cattività: nascere/vivere in cattivitànarodit se/žít v zajetí

nascente: giorno nascenterodící se/začínající den

nato: essere un artista/commerciante natobýt rozený umělec/obchodník

poco: krátce/brzy natopoco dopo

primo: primo natoprvorozený syn

tempo: zanedlouho, nedlouho natopoco tempo dopo

vivo: i nati viviživě narození

quando: Quando sei nato?Kdy ses narodil?

ieri: Non sono nato ieri.Nejsem (přece) včerejší. naivní ap.

marzo: žert. essere nato di marzobýt jak aprílové počasí mít výkyvy nálad ap.

vzniklý: nato da poco, recentenově vzniklý

narodit se: Dove sei nato?Kde ses narodil?

včerejší: Non sono nato ieri.Nejsem včerejší.

zárodek: stroncare qc sul nascerepotlačit/zničit/utnout co v zárodku

nascere: far nascereporodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknout