Hlavní obsah

primo

Číslovka

  1. první v pořadí ap.i primi capitoli di un libroprvní kapitoly knihyOggi è il primo di settembre.Dnes je prvního září.primo pianoprvní patroprimo natoprvorozený synprimo ministropremiérin primo luogov prvé řaděalbergo di prima categoriahotel první kategoriemat. numero primoprvočíslosulle primenejprve, zpočátku, v prvním okamžiku
  2. raný fáze ap., brzký, časný ráno
  3. hlavní, přední, čelný

Vyskytuje se v

prima: Sto benone.Mám se prima.

prim: suonare da primo violinohrát prim i přen.

a: dopis příteliuna lettera a un amico

abbraccio: Objímám tě! na konci dopisuUn abbraccio!

abbronzatura: opálit seprendere una abbronzatura

abbuffata: nacpat se čím, přejíst se čehofare un'abbuffata di qc

abdicare: vzdát se dědictví/funkceabdicare a un'eredità/una carica

abitudine: mít ve zvyku coavere un'abitudine di fare

abolire: zrušit zákonabolire una legge

aborto: potratitavere un aborto (spontaneo)

accendere: zřídit hypotékuaccendere un'ipoteca

accettare: přijmout návrh od kohoaccettare una proposta da q

acciuga: hubený jako lunt, jako za groš kudlamagro come un'acciuga

acconto: poskytnout zálohudare un acconto

accordare: udělit/poskytnout povoleníaccordare un permesso

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

addebito: obvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komumuovere un addebito a q

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

aderire: vyhovět žádostiaderire a una richiesta

adottare: zaujmout stanoviskoadottare un atteggiamento

affare: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buono/cattivo affare con q

affilare: ořezat tužkuaffilare una matita

affronto: urazit kohofare un affronto a q

ai: počátkem, zpočátkuai primi

aiuto: pomoct komudare un aiuto a q

allestimento: výbava autaallestimento di un'automobile

allocco: jako zařezaný beze slov, ohromenýcome un allocco

allungare: prodloužit šatyallungare un vestito

altezza: výška horyaltezza di un monte

altro: (někdy) jindyun'altra volta

alzata: pokrčení ramen(y)un'alzata di spalle

ancora: ještě jednouancora una volta

animale: chovat zvířeallevare un animale

anno: ode dneška za rokdi qui a un anno

annullare: odřeknout/zrušit schůzkuannullare un appuntamento

annusata: přičichnout (si) k čemudare un'annusata a qc

appello: v řádném termínuin primo appello

appeso: viset na vláskupřen. essere appeso a un filo

appioppare: vlepit facku komuappioppare un ceffone a q

appuntamento: domluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.fissare un appuntamento con q

appuntare: naostřit/ořezat tužkuappuntare una matita

appunto: udělat si poznámkuprendere un appunto

aprire: otevřít dveře/láhevaprire una porta/bottiglia

argine: učinit přítrž čemu, zarazit comettere un argine a qc

argomento: nadnést témasollevare un argomento

aria: vypadat unaveněavere un'aria stanca

arrabbiatura: rozčílit se, rozzuřit seprendersi un'arrabbiatura

arrangiamento: dohodnout se, shodnout sevenire a un arrangiamento

arrestare: zastavit epidemiiarrestare un'epidemia

arrivo: příchozí hovoruna chiamata in arrivo

arrotolare: ubalit cigaretuarrotolare una sigaretta

ascoltare: vyslechnout svědkaascoltare un testimone

aspetto: vypadat, vyhlížet jakavere un aspetto come

assegnazione: udělení cenyassegnazione di un premio

assegno: vystavit/vypsat šekfare/intestare un assegno

assumere: přijmout povinnost/zodpovědnostassumere un obbligo/la responsabilità

astuto: mazaný jako liškaastuto come una volpe

attaccare: přišpendlit, sešpendlitattaccare con uno spillo

attacco: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

attestazione: vystavit potvrzení o čemrilasciare un'attestazione di qc

attimo: vmžikuin un attimo

atto: mladík schopný vojenské službyun giovane atto alle armi

audizione: dělat konkurz na cofare un'audizione per qc

avanti: o rok dříveun anno avanti

avanzare: vznést požadavek, předložit žádostavanzare una richiesta

avviare: rozjet obchodavviare un negozio

bacio: políbit kohodare un bacio a q

bagliore: náznak úsměvubagliore di un sorriso

baleno: v okamžiku, v okamžení, mrknutím okain un baleno

bambino: čekat dítěaspettare un bambino

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bandire: vypsat konkurzbandire un concorso

accomandita: komanditní společnost(società in) accomandita (semplice)

cane: ani noha, vůbec nikdonon un cane

casino: di qc fůra, hromada, hafo čeho velké množství, šíleně, děsně hodněun casino

cavolo: ani trošku/ň/za mák/zbla/prd, houby, vůbec nic pouze se záporemnon un cavolo

cazzo: (ani) hovno, kurva ne... vůbec nic(non) un cazzo

colazione: snídaně(prima) colazione

accidente: (vůbec) nic, ani ň, ani šajnanon un accidente