Hlavní obsah

nemožný

Přídavné jméno

  1. (neproveditelný) impossibiležádat nemožnéchiedere l'impossibile
  2. expr.(nevhodný) impossibileexpr.(strašný) terribileJsi nemožná!Sei impossibile!být nemožný v čem neumět ap.essere (completamente) negato per/in qc, essere una frana in qc

Vyskytuje se v

hned: hned jak to bude možnéappena possibile

jak: jak to jen bude možnéappena possibile, il più presto possibile

jakmile: jakmile to bude možnéprima/appena possibile, il più presto possibile

kandidát: možní kandidátipossibili candidati

kdykoli: kdykoli je to možnéquando possibile

možná: co možná největšíil più grande possibile

nemožný: žádat nemožnéchiedere l'impossibile

prakticky: Je to prakticky nemožné.È praticamente impossibile.

všechen, všechna, všechno: všechno možnécose di ogni genere

plést se: Možná se pletu.Forse (mi) sbaglio.

zvažovat: zvažovat možná rizikavalutare i possibili rischi

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

che: možná že (ne)forse che (no)

darsi: je možné, že..., možná že..., třeba...può (anche) darsi che ...

lode: dostat nejvyšší možný počet bodů u zkouškyprendere 30 e lode

modo: nebýt možnýnon esserci modo

possibile: hned jak to bude možnéprima/appena possibile

prima: co možná nejdřívquanto prima (possibile)

quanto: co (možná) nejrychlejiquanto più velocemente

trattabile: cena k jednání, sleva možná při nabídce ap., cena dohodou, smluvní cena o níž lze jednatprezzo trattabile

tutto: kdeco, všechno možnétutto il possibile

essere: Je to možné., Může být.Può essere.

interessare: Možná by tě zajímalo...Forse ti interesserà...

osare: Troufá si na nemožné.Osa l'impossibile.

probabile: Je dost možné, že je to pravda.È probabile che sia vero.

dannarsi: mořit se s čím, dělat všechno možné pro codannarsi l'anima per fare

niente: být nemožnéessere niente

možný: všechno možnédi/del tutto