Hlavní obsah

říkat si

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat, koledovat si) o co chiedere qcŘíkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.říkat si o to potíže ap.cercarsela
  2. (myslet si) pensare qc(přemýšlet, chtít vědět) chiedersi, domandarsi qcŘíkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

Vyskytuje se v

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ...

říkat: Říká se ...Si dice ...

se, si: Říká se, že...Si dice che ...

rogna: cercar rogneříkat si o průšvih

dire: Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...

domandarsi: Mi domando se...Říkám si, jestli...

si: Si dice ...Říká se...

tirare: tirare gli schiaffiříkat si o pár facek být drzý ap., být na zabití iritovat, štvát ap.