Hlavní obsah

říkat si

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat, koledovat si) o co chiedere qcŘíkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.
  2. (myslet si) pensare qc(přemýšlet, chtít vědět) chiedersi, domandarsi qcŘíkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

Vyskytuje se v

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...

říkat: Říká se ...Si dice ...

se, si: Říká se, že...Si dice che ...

rogna: říkat si o průšvih, opruzovatcercar rogne

dire: Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...Dicono che ..., Si dice che ...

domandarsi: Říkám si, jestli...Mi domando se...

si: Říká se...Si dice ...

tirare: říkat si o pár facek být drzý ap., být na zabití iritovat, štvát ap.tirare gli schiaffi

říkat si: Říkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.