Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (sám sebe) si, se stesso/-atvary se mění dle osobyDobře se bav.Divertiti.Věřím si.Sono sicuro di me stesso.
  2. (totožný původce a cíl děje) siTo se snadno řekne.È più facile a dirsi che a farsi.
  3. (vyjádření vzájemnosti) si(jeden druhému) a vicendaNeznáme se.Non ci conosciamo.Pomáhejte si.Aiutatevi a vicenda.
  4. si (sám sobě) siZlomil jsem si ruku.Mi sono rotto il braccio.Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.
  5. (trpný rod) siNeví se...Non si sa ...Říká se, že...Si dice che ...
  6. (bezděčný děj) siZabil se.Si è ucciso.
  7. (neosobní vyjádření) siHledá se...Cercasi...Celý večer se zpívalo.Si è cantato tutta la notte.
  8. (součást sloves) siJak se máš?Come stai?mýt selavarsi

Vyskytuje se v

sebou: con sés sebou

málo: accontentarsi di pocospokojit se s málem

právník: consultare il proprio legaleporadit se se svým právníkem

přivést: portare dietro qpřivést s sebou koho

přivézt: portare qc con sépřivézt (si) co s sebou

registrovat: registrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registroregistrovat se

brát: Non portarla con te.Neber ji s sebou.

dělat: Non preoccupartene.Nedělej si s tím starosti.

dít se: Cosa ti succede?Co se s tebou děje?

dovést: Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedl s sebou manželku.

dovézt: Lo porterò con me.Dovezu to s sebou.

je: Portali con te.Vezmi je s sebou.

koupat se: Venite a fare il bagno con noi?Půjdete se s námi koupat?

mazat se: Non ci devi stare troppo dietro.Nemusíš se s tím tak mazat.

mazlit se: Non ha perso tanto tempo con quel compito.Moc se s tím úkolem nemazlil.

měřit se: Non ti puoi paragonare a lui.Nemůžeš se s ním měřit.

mít: Non ce l'ho con me.Nemám to s sebou.

nosit: Lo porto sempre con me.Nosím to stále s sebou.

opatrovat: Riguardati., Měj se. Stammi bene.Opatruj se.

počít: Non sapeva (che) cosa farsene.Nevěděl, co si s tím počít.

poradit se: Consulti il medico.Poraďte se s lékařem.

připít: Brindate con me.Připijte si se mnou.

s, se: sposare qoženit se s kým

seznámit se: Le presento...Seznamte se s... při představování

smířit se: Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.Smiř se s tím. je to tak ap.

nést: mít za následek comportare, portare (con sé), implicarenést s sebou

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

asporto: da asporto(k odnesení) s sebou, přes ulici jídlo ap.

bambola: giocare alle bambolehrát si s panenkami

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

giocare: giocare a pallahrát si s míčem

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

rassegnarsi: rassegnarsi al destinosmířit se s osudem, podvolit se osudu

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou

sentire: sentire il dottoreporadit se s lékařem

tardare: tardare nei pagamentiopozdit se s platbou/v platbě

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

col: Ha litigato col suo ragazzo.Pohádala se se svým klukem.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

con: Prendilo con te.Vem to s sebou.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

convenire: Ho convenuto con lui di riunirci...Dohodl jsem se s ním, že se setkáme...

dormire: Ha dormito con lei.Vyspal se s ní.

grazia: muoversi con graziapohybovat se s grácií

mio: Mi accontento del mio.Spokojím se s tím, co mám.

occorrente: Porta con te tutto l'occorrente.Vezmi si s sebou vše potřebné.