Hlavní obsah

nosit

Nedokonavé sloveso

  1. (na sobě i s sebou) co portare(o obuvi) calzare qc(oděv též) indossare qcNosíte brýle?Porta gli occhiali?Pořád nosí rifle.Sempre porta i jeans.Taška se dá nosit přes rameno.La borsa può essere portata a tracolla.
  2. (u sebe) co portare qcNosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.
  3. (přenášet v ruce ap.) portare
  4. (přinášet) co portare qc

Vyskytuje se v

brýle: portare/togliersi gli occhialinosit/sundat si brýle

dřevák: portare gli zoccolinosit dřeváky

klaunský: naso da clown/pagliaccioklaunský nos

napudrovat: incipriarsi il nasonapudrovat si nos

nos: mettersi le dita nel nasodloubat se v nose

orlí: naso aquilinoorlí nos

plný: naso pieno/tappatoplný nos

prsten: portare un anellonosit prsten

přeražený: naso rottopřeražený nos

rovnátko: Porta l'apparecchio per i denti.Nosí rovnátka.

rýpat se: mettere le dita nel naso, scaccolarsirýpat se v nose

smutek: portare il lutto (per perdita di q)držet/nosit smutek za koho

stůl: mettere in tavolanosit na stůl

šťourat (se): mettersi le ditta nel naso, scaccolarsišťourat se v nose

vrtat se: mettersi le dita nel nasovrtat se (prsty) v nose

žabka: portare gli infraditinosit žabky

cop: portare le treccenosit copy

čočka: Porto le lenti a contatto.Nosím kontaktní čočky.

dloubat se: mettersi le dita nel naso, scavare nel nasodloubat v nose

drápat se: Non metterti le dita nel naso!Nedrápej se v nose!

hlava: tenere qc a mentenosit co v hlavě

náušnice: Porta gli orecchini.Nosí náušnice.

podprsenka: non portare il reggisenochodit bez podprsenky, nenosit podprsenku

přerazit: Gli ha rotto il naso.Přerazil mu nos.

tahat: Vuoi prendermi in giro?Chceš mě tahat za nos?

ucpaný: naso otturatoucpaný nos

dříví: portare acqua al mare, far piovere sul bagnatopřen. nosit dříví do lesa

ohrnovat: arricciare il naso di fronte a qcohrnovat nos nad čím

adunco: naso aduncoorlí nos

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aquilino: naso aquilinoorlí nos

arricciare: arricciare il naso di fronte a qcohrnovat nos nad čím

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

collo: portare qc al collonosit co na krku

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

marameo: fare marameo a qdělat dlouhý nos na koho

menare: menare q per il nasovodit koho za nos

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

naso: naso aquilino/storto/grecoorlí/křivý/řecký nos

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

pagliaccio: naso da pagliaccioklaunský nos

parrucca: portare la parruccanosit paruku

portare: portare sulle spallenosit na zádech

rotto: naso rottopřeražený/zlomený nos

servire: servire in/a tavoladát/nosit na stůl

storcere: storcere il naso di fronte a qcohrnovat nos nad čím

storto: naso stortokřivý nos

tutto: essere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústa

vestirsi: vestirsi a luttonosit smutek

baffo: Porta i baffi.Nosí knírek.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

lente: Porta le lenti.Nosí čočky.

nasale: Parlava col tono un po' nasale.Mluvil trochu přes nos., Trochu huhňal.

pelliccia: indossare la pelliccianosit kožich

reggiseno: Non porta il reggiseno.Nenosí podprsenku.

vestire: Veste di bianco.Chodí v bílé., Nosí bílou.

becco: mettere (il) becco in qcstrkat nos, plést se do čeho

bocca: mettere bocca in qcplést se, montovat se, strkat nos do čeho

bosco: přen. portare legna al bosconosit dříví do lesa

chiuso: avere il naso chiusomít ucpaný nos rýmou

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

luna: přen. mostrare la luna nel pozzo a qvěšet komu bulíky na nos, namluvit komu něco nesmyslného

spasso: portare a spasso qvodit za nos, balamutit koho, mazat med kolem huby komu planými sliby

nosit: Porta gli occhiali?Nosíte brýle?