Hlavní obsah

naso

Podstatné jméno mužské

  1. nosPerde sangue dal naso.Teče mu krev z nosu.Parla col naso.Mluví přes nos., Huhňá.Gli ha sbattuto la porta sul naso.Přibouchla mu dveře před nosem.naso aquilino/storto/grecoorlí/křivý/řecký nossoffiarsi il nasovysmrkat sea (lume di) nasopo čichu, intuitivně, instinktivněmettere fuori il nasovystrčit nos vyjít z domu ap.mettere dentro il naso(na)kouknout, mrknout do nějaké místnosti ap.
  2. di qc čenich, čumák čeho u zvířat
  3. ostroretka stěhovavá

Vyskytuje se v

adunco: orlí nosnaso adunco

aquilino: orlí nosnaso aquilino

arricciare: ohrnovat nos nad čímarricciare il naso di fronte a qc

menare: vodit koho za nosmenare q per il naso

pagliaccio: klaunský nosnaso da pagliaccio

rotto: přeražený/zlomený nosnaso rotto

soffiarsi: vysmrkat se, smrkatsoffiarsi il naso

soffiata: (vy)smrkání (se)soffiata di naso

storcere: ohrnovat nos nad čímstorcere il naso di fronte a qc

storto: křivý nosnaso storto

tutto: mít velký nos/velké oči/velká ústaessere tutto naso/tutt'occhi/tutta bocca

cacciare: Nestrkej nos do cizích věcí!Non cacciare il naso nei fatti altrui!

colare: Teče mi z nosu.Mi cola il naso.

fare: Teče ti krev z nosu.Fai sangue dal naso.

sanguinare: Teče mi krev z nosu.Mi sanguina il naso.

andare: řídit se svým nosem/instinktem, jít po čichuandare a naso/a fiuto

buono: mít dobrý čich i přeneseně na co/kohoavere buon naso per qc/q

chiuso: mít ucpaný nos rýmouavere il naso chiuso

ficcare: strkat nos do cizích věcípřen. ficcare il naso negli affari altrui

puzza: chovat se povýšeněavere la puzza sotto il naso

ricordarsi: nic si nepamatovat, mít děravou paměťnon ricordarsi dal naso alla bocca

klaunský: klaunský nosnaso da clown/pagliaccio

napudrovat: napudrovat si nosincipriarsi il naso

orlí: orlí nosnaso aquilino

plný: plný nosnaso pieno/tappato

přeražený: přeražený nosnaso rotto

rýpat se: rýpat se v nosemettere le dita nel naso, scaccolarsi

šťourat (se): šťourat se v nosemettersi le ditta nel naso, scaccolarsi

vrtat se: vrtat se (prsty) v nosemettersi le dita nel naso

dloubat se: dloubat v nosemettersi le dita nel naso, scavare nel naso

drápat se: Nedrápej se v nose!Non metterti le dita nel naso!

krev: Teče mi krev (z nosu).Mi esce sangue (dal naso).

lézt: Nelez mi do věcí.Non ficcare il naso nelle mie cose.

nos: Teče mi z nosu.Mi cola il naso.

popotahovat: Nepopotahuj!Non tirare su col naso!

spustit se: Spustila se mi rýma.Mi è cominciato a colare il naso.

šmejdit: šmejdit komu ve skříníchficcare il naso nella roba di q

téct: Teče ti krev z nosu.Ti esce il sangue dal naso., Ti sanguina il naso.

ucpaný: ucpaný nosnaso otturato

vysmrkat se: Vysmrkej se.Soffiati il naso.

nudle: mít nudli u nosuavere moccolo/moccio al naso

ohrnovat: ohrnovat nos nad čímarricciare il naso di fronte a qc

záležitost: plést se do cizích záležitostíficcare il naso nelle faccende/negli affari altrui

naso: orlí/křivý/řecký nosnaso aquilino/storto/greco