Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co komu dire, raccontare qc a qCo jsi říkal?Che cosa hai detto?Říká se ...Si dice ...Co tomu říkáš?Che (cosa) ne dici? viz též říct
  2. (pojmenovávat, nazývat) komu/čemu jak chiamare q/qc comeJak tomu říkáš?Come lo chiami?

Vyskytuje se v

pravda: říkat pravdudire la verità

volovina: říkat volovinydire sciocchezze

aby: Ne abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!

duch: V duchu jsem si říkal ...Mi dicevo tra me (e me)...

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

nerad: Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...

nikdy: Nikdy neříkej nikdy.Mai dire mai.

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

rádio: V rádiu říkali ...Alla radio hanno detto che ...

říkat si: Říkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.

se, si: Říká se, že...Si dice che ...

hop, hopla: Neříkej hop(, dokud jsi nepřeskočil).Non dire quattro (se non l'hai nel sacco).

bugia: lhát, říkat lžidire/raccontare bugie

cosa: říkat věci na rovinudire le cose come stanno

difficile: těžko vyslovitelný, který se těžko říkádifficile a dire

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

rogna: říkat si o průšvih, opruzovatcercar rogne

andare: Pořád říká, že ...Va dicendo che ...

bianco: Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečíUn giorno dice bianco, un giorno nero.

cavolo: Co to sakra říkáš?Che cavolo stai dicendo?

ciò: Slyšels, co říkal?Hai sentito ciò che ha detto?

così: Nebyla tak unavená, jak říkala.Non era così stanca come diceva.

cui: Knížka, o které jsem ti říkal.Il libro di cui ti ho parlato.

detta: Podle toho, co všichni říkají ...A detta di tutti ...

di: Říká, že tam nikdy nebyl.Dice di non esserci mai stato.

diecimila: Říkal jsi mi to už milionkrát.Me l'hai detto già diecimila volte.

dire: Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...Dicono che ..., Si dice che ...

domandarsi: Říkám si, jestli...Mi domando se...

nome: Můžu ti říkat (křestním) jménem?Posso chiamarti per nome?

notiziario: Říkali to ve zprávách.L'hanno detto al notiziario.

parecchio: Dost lidí říká, že je to pravda.Parecchi dicono che non è vero

perché: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo dico perché tu lo sappia.

potere: Takové věci se nesmí říkat.Queste cose non si possono dire.

proverbio: Jedno přísloví říká/praví že ...Un proverbio dice che ...

seguire: Nerozumím ti., Nestíhám sledovat, co říkáš.Non ti seguo.

si: Říká se...Si dice ...

solere: Jak se (obvykle) říká.Come si suol dire.

venire: Pořád říkal ...Veniva dicendo ...

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

quattro: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Non dire quattro se non l'hai nel sacco.

sacco: neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil, nechval dne před večeremnon dire quattro se non l'hai nel sacco

tirare: říkat si o pár facek být drzý ap., být na zabití iritovat, štvát ap.tirare gli schiaffi

trecento: Stokrát/X-krát jsem to říkal.L'ho detto trecento volte.

říkat: Co jsi říkal?Che cosa hai detto?