Hlavní obsah

chiamare

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc (za)volat, (za)křičet na koho/co
  2. chiamare (al telefono) (za)telefonovat, (za)volat telefonemChiamami.Zavolej mi.
  3. (vz)budit (po telefonu)farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest
  4. zavolat si, pozvat, povolat (k sobě)Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahovědir. chiamare in giudiziopředvolat před soud
  5. q/qc (při)volat, zavolat koho/co pomoc ap.chiamare l'ascensorepřivolat výtah
  6. qc dovolávat (se) čeho, vzývat cochiamare aiutodovolávat se pomoci
  7. vyvolat, přivolat koho/co ducha ap.
  8. qc vyvolat, přivolat co důsledky ap.Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.
  9. q pojmenovat koho jak, dát jméno komu
  10. qc qc nazvat, nazývat co čím, označit co jakchiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

Vyskytuje se v

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si

chiamata: rispondere a una chiamatavzít hovor

chiamata: chiamata vocalehlasové volání ovládání mobilního telefonu

chiamata: chiamata di emergenzatísňové volání

chiamata: chiamata urbana/interurbanamístní/meziměstský hovor

chiamata: chiamata alle urnepřen. (všeobecné) volby

lavagna: chiamare q alla lavagnavyvolat koho k tabuli

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

pompiere: chiamare i pompierizavolat hasiče

raccolta: chiamare a raccoltashromáždit, svolat

tono: tono di chiamatavyzváněcí melodie/tón do telefonu

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

benfatto: L'hai chiamato? Benfatto!Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

chiamarsi: Mi chiamo...Jmenuji se...

chiamarsi: Si chiama Antonio.Jmenuje se Antonio.

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

inopportuno: Ha chiamato in un momento inopportuno.Zavolala nevhod.

loro: Sono loro che mi hanno chiamato.To oni mi zavolali.

mandare: L'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.