Hlavní obsah

chiamata

Podstatné jméno ženské

  1. (za)volání
  2. (za)volání, (telefonní) hovorfare una chiamatazavolat si, zatelefonovat sirispondere a una chiamatavzít hovorchiamata vocalehlasové volání ovládání mobilního telefonuchiamata di emergenzatísňové voláníchiamata urbana/interurbanamístní/meziměstský hovor
  3. výzva, vyzvání, povolání k výkonu povinnosti ap.chiamata alle urnepřen. (všeobecné) volby
  4. předvolání
  5. vyvolá(vá)ní před oponu, děkovačka v divadle
  6. odvolávka, odkaz v knize ap.

Vyskytuje se v

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

tono: tono di chiamatavyzváněcí melodie/tón do telefonu

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

benfatto: L'hai chiamato? Benfatto!Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!

chiamare: Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.

inopportuno: Ha chiamato in un momento inopportuno.Zavolala nevhod.

loro: Sono loro che mi hanno chiamato.To oni mi zavolali.

brnknout: fare una chiamatabrnknout si zavolat

hovor: chiamata/telefonata a carico del destinatariohovor na účet volaného

neomezený: chiamate illimitate/senza limitineomezené volání

pomoc: křik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiutovolání o pomoc

přesměrování: trasferimento di chiamatepřesměrování (telefonních) hovorů

příchozí: chiamate in arrivopříchozí hovory

přijatý: chiamata ricevutatel. přijatý hovor

špička: chiamate nelle ore di maggiore/minore trafficovolání ve špičce/mimo špičku

tísňový: chiamata d'emergenzatísňové volání

tón: segnale di chiamata/liberovyzváněcí tón

účet: chiamata a carico del destinatariohovor na účet volaného

volání: telefonní chiamata di emergenza, lodi v nouzi chiamata di aiutotísňové volání

vyzváněcí: segnale di libero/chiamatavyzváněcí tón/signál v telefonu

zatelefonovat: fare una telefonata/chiamatazatelefonovat si

zavolání: essere a disposizione su chiamatabýt k dispozici na zavolání

nazvat: Mi ha chiamato bugiardo.Nazval mě lhářem.

telefon: C'è una chiamata per te.Máš telefon. někdo ti volá

volat: Qualcuno ha chiamato il mio nome?Volal někdo mé jméno?

zvaný: La Puglia chiamata anche tacco d'ItaliaApulie zvaná také podpatek Itálie

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si