Hlavní obsah

chiamata

Podstatné jméno ženské

  1. (za)volání
  2. (za)volání, (telefonní) hovorfare una chiamatazavolat si, zatelefonovat sirispondere a una chiamatavzít hovorchiamata vocalehlasové volání ovládání mobilního telefonuchiamata di emergenzatísňové voláníchiamata urbana/interurbanamístní/meziměstský hovor
  3. výzva, vyzvání, povolání k výkonu povinnosti ap.chiamata alle urnepřen. (všeobecné) volby
  4. předvolání
  5. vyvolá(vá)ní před oponu, děkovačka v divadle
  6. odvolávka, odkaz v knize ap.

Vyskytuje se v

chiamare: chiamare (al telefono)(za)telefonovat, (za)volat telefonem

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

chiamare: farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

chiamare: dir. chiamare in giudiziopředvolat před soud

chiamare: chiamare l'ascensorepřivolat výtah

chiamare: chiamare aiutodovolávat se pomoci

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

chiamarsi: chiamarsi vintoprohlásit se vítězem

lavagna: chiamare q alla lavagnavyvolat koho k tabuli

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

pompiere: chiamare i pompierizavolat hasiče

raccolta: chiamare a raccoltashromáždit, svolat

tono: tono di chiamatavyzváněcí melodie/tón do telefonu

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

a: Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.

benfatto: L'hai chiamato? Benfatto!Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!

chiamare: Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.

chiamare: Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

chiamarsi: Mi chiamo...Jmenuji se...

chiamarsi: Si chiama Antonio.Jmenuje se Antonio.

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

inopportuno: Ha chiamato in un momento inopportuno.Zavolala nevhod.

loro: Sono loro che mi hanno chiamato.To oni mi zavolali.

mandare: L'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

pena: Non si è dato la pena di chiamarmi.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

chiamare: chiamare alle armi q(po)volat do zbraně koho, přen. nabádat k boji

brnknout: brnknout si zavolatfare una chiamata

hovor: hovor na účet volanéhochiamata/telefonata a carico del destinatario

hovor: meziměstský hovor(chiamata) interurbana

neomezený: neomezené voláníchiamate illimitate/senza limiti

pomoc: volání o pomockřik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiuto

povolat: povolat koho do zbraněchiamare q alle armi

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůtrasferimento di chiamate

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

přijatý: tel. přijatý hovorchiamata ricevuta

svědek: předvolat koho jako svědkachiamare q a testimoniare

špička: volání ve špičce/mimo špičkuchiamate nelle ore di maggiore/minore traffico

tísňový: tísňové voláníchiamata d'emergenza

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero