Hlavní obsah

chiamarsi

Vyskytuje se v

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si

chiamata: rispondere a una chiamatavzít hovor

chiamata: chiamata vocalehlasové volání ovládání mobilního telefonu

chiamata: chiamata di emergenzatísňové volání

chiamata: chiamata urbana/interurbanamístní/meziměstský hovor

chiamata: chiamata alle urnepřen. (všeobecné) volby

tono: tono di chiamatavyzváněcí melodie/tón do telefonu

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

a: Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.

benfatto: L'hai chiamato? Benfatto!Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!

chiamare: Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.

chiamare: Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

inopportuno: Ha chiamato in un momento inopportuno.Zavolala nevhod.

loro: Sono loro che mi hanno chiamato.To oni mi zavolali.

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

pena: Non si è dato la pena di chiamarmi.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

brnknout: brnknout si zavolatfare una chiamata

hovor: hovor na účet volanéhochiamata/telefonata a carico del destinatario

hovor: meziměstský hovor(chiamata) interurbana

neomezený: neomezené voláníchiamate illimitate/senza limiti

pomoc: volání o pomockřik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiuto

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůtrasferimento di chiamate

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

přijatý: tel. přijatý hovorchiamata ricevuta

špička: volání ve špičce/mimo špičkuchiamate nelle ore di maggiore/minore traffico

tísňový: tísňové voláníchiamata d'emergenza

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero

účet: hovor na účet volanéhochiamata a carico del destinatario

volání: tísňové volánítelefonní chiamata di emergenza, lodi v nouzi chiamata di aiuto

volání: volání o pomocchiamata di aiuto

vyzváněcí: vyzváněcí tón/signál v telefonusegnale di libero/chiamata

zatelefonovat: zatelefonovat sifare una telefonata/chiamata

zavolání: být k dispozici na zavoláníessere a disposizione su chiamata

aby: Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.

jak: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

jmenovat se: Jmenuji se...Mi chiamo...

kdykoli: Můžeš mi zavolat kdykoli chceš.Puoi chiamarmi tutte le volte che vuoi.

nazvat: Nazval mě lhářem.Mi ha chiamato bugiardo.

nazývat: Jak to nazýváte?Come lo chiama?

nazývat se: Jak se to nazývá?Come si chiama?

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.Non si è dato la pena di chiamarmi.

odkud: Odkud voláš?Da dove stai chiamando?

pohotovost: Zavolejte pohotovost!Chiami l'ambulanza!

říkat: Jak tomu říkáš?Come lo chiami?

sanitka: Zavolej sanitku!Chiama l'ambulanza!

telefon: Máš telefon. někdo ti voláC'è una chiamata per te.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zavolat: Já ti zavolám.Ti chiamo (io).

zavolat: Zavolej sanitku!Chiama l'ambulanza!

zvaný: Apulie zvaná také podpatek ItálieLa Puglia chiamata anche tacco d'Italia