Hlavní obsah

hovor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rozmluva) discorso m, conversazione f
  2. (telefonní) telefonata f, chiamata fhovor na účet volanéhochiamata/telefonata a carico del destinatariomeziměstský hovor(chiamata) interurbana f

Vyskytuje se v

předmět: předmět (roz)hovoruargomento della conversazione

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůtrasferimento di chiamate

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

přijatý: tel. přijatý hovorchiamata ricevuta

účet: hovor na účet volanéhochiamata a carico del destinatario

zapříst: zapříst (roz)hovor s kýmintavolare/attaccare una conversazione con q

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

chiamata: rispondere a una chiamatavzít hovor

chiamata: chiamata urbana/interurbanamístní/meziměstský hovor

comunicazione: passare la comunicazionepřepojit (hovor) telefonický

conversazione: essere in conversazione con qvést hovor s kým

discorso: cambiare discorsozměnit téma (hovoru)

intavolare: intavolare una conversazione con qczapříst (roz)hovor s kým

lunghezza: lunghezza di un discorsodélka/doba (roz)hovoru

oggetto: l'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativapředmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednání

tabulato: tabulati telefonicivýpis telefonních hovorů

telefonata: telefonata interurbanameziměstský hovor

telefonico: conversazione telefonicatelefonní (roz)hovor

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

urbano: telefonata urbanamístní hovor

attaccare: přen. attaccare bottone con qzapříst hovor, dát se do řeči s kým