Hlavní obsah

volat

Vyskytuje se v

vůl: Ty vole! údiv ap.vulg. Cazzo!

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

odkud: Odkud voláš?Da dove stai chiamando?

před, přede: Nevolej před pátou.Non chiamare prima delle cinque.

gridare: gridare vendettavolat po pomstě

gridare: gridare aiutovolat o pomoc

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

dove: Da dove telefoni?Odkud voláš?

invocare: invocare aiutovolat o pomoc

per: Telefono per invitarLa...Volám, abych Vás pozval...

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

chiamare: chiamare alle armi q(po)volat do zbraně koho, přen. nabádat k boji